0 av 0 för ""

Informations- och cybersäkerhet

Informations- och cybersäkerhet: organisatoriskt och tekniskt skydd

Informationssäkerhet är ett brett område som omfattar skydd av all information men särskilt den ständigt ökande digitala informationen. En vanlig uppdelning av området är i organisatoriskt och tekniskt skydd. Organisatoriskt skydd består bland annat av styrdokument i form av policies och riktlinjer. Tekniskt skydd innefattar exempelvis brandväggar och kryptering, tillsammans med mycket annat.

Nya lagar att ta hänsyn till

Antalet attacker på svenska företag och offentliga aktörer ökar ständigt och det krävs ett allt mer heltäckande skydd för att minska sannolikheten att angriparna lyckas. Därtill har det kommit ett flertal nya lagar senaste åren i form av GDPR, NIS och en uppdaterad säkerhetsskyddslag, vilka till viss del träffar alla svenska företag. Swecos konsulter inom IT har en gedigen erfarenhet när det kommer till många av de branscher som träffas av den utökade skyddslagstiftningen för att skydda samhällsviktig verksamhet, och kan hjälpa er verksamhet att höja informationssäkerheten.

Informationssäkerhet allt viktigare i hög digitaliseringstakt

Informationssäkerhet kommer fortsätta att vara en viktig del för att göra den höga grad av digitalisering som skett och sker i Sverige säker. Många nya tekniska skyddslösningar lanseras men hur effektiva är de och klarar de EU’s nya lagkrav? Vid utformning av skydd behöver många aspekter beaktas för att införda åtgärder ska öka skyddet i tillräcklig grad samt för att de ska vara lagliga enligt exempelvis Offentlighets- och Sekretesslagen, Säkerhetsskyddslagen, NIS och GDPR.

Så kan Sweco stötta inom informationssäkerhet:

Strategisk rådgivning

Hur påverkas din verksamhet av säkerhetsskyddslagen och NIS direktivet? Vad behöver ni veta redan idag, och vad kommer vara viktigt de nästkommande åren? Vi hjälper dig att navigera bland nya direktiv och förordningar, dess målsättningar och dess krav genom att erbjuda:

 • Strategisk rådgivning och utförande av analyser
 • Styrelse och ledningsutbildning inom informationssäkerhet
 • Föreläsningar och workshops
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Leverantörsgranskningar
 • GAP analyser, efterlevnad GDPR och NIS
 • Strategier, policyer och styrdokument
 • Linjeimplementering

Verksamhetsnära tjänster

Hur kan er verksamhet effektivisera med hjälp av strukturerat informationssäkerhetsarbete? Vårt tjänsteutbud gör det möjligt att säkra verksamheten utan att behöva anställa en fast person i linjen.

 • Dataskyddsombud i tjänst
 • Återkommande rekommendationer på konkreta och verksamhetsanpassade åtgärder
 • Stöttning med uppföljning av tidigare åtgärder
 • Teknisk rådgivning inom ämnesområden kopplade till informationssäkerhet
 • Informationsklassificering
 • Revidera styrdokument samt granska uppfyllnad
 • Konsekvensbedömning enligt GDPR
 • Införa ledningssystem för informationssäkerhet
 • Utforma incidenthanteringsrutiner
 • NIS2 direktivet är snart här – så påverkas du

  Den snabba digitaliseringen av Sverige har haft positiva effekter på många sätt, inte minst för den gröna omställningen, där säkerhet och pålitlighet är avgörande. I oktober 2024 går tidsfristen ut för Sverige att uppdatera lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster så att den blir kompatibelt med NIS2. Syftet är att nå en högre gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen. När digitaliseringen av infrastrukturen ökar, är NIS2-direktivet ett viktigt steg för att säkerställa att samhällskritisk infrastruktur är robust och skyddad mot digitala hot.

Vill du veta mer om informations- och cybersäkerhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.