0 av 0 för ""

Informationshantering

 

Databearbetning och automatisering som skapar mervärden

Data och automatisering är två av de ledord som ofta nämns när vi pratar om möjligheterna med digitalisering och den effektivisering som vi ser att den ska leda till. Båda två är en del av den grund som våra verksamheter behöver för att fullt ut nyttja potentialen som teknikutvecklingen medför. Swecos konsulter har god kunskap och förståelse för hur detta kan skapa mervärden i våra kunders verksamhet.

Säkra värdet på er data

Genom att ha koll på data och informationsflöden så byggs grunden för digitaliserade processer, effektivare handläggning och mer kvalitetssäkrade beslut. Genom att lägga tid på att säkerställa att data är tillförlitligt, tryggt och tillgängligt så säkras värdet på datat och gör det till det guld som omvärlden pratar om. Genom att lägga tid och resurser på att säkra upp vår data skapar vi också möjligheter för automation.

Databearbetning

Data i sig skapar inte ett värde, det är när vi bearbetar data och gör den användbar som vi kan skapa nyttor genom att analysera, visualisera eller på annat sätt använda datat till nya insikter och kvalitetssäkrat beslutsunderlag. I dagens samhälle med en snabbt ökande takt på teknikutvecklingen ser vi en rekordökad tillgång på data. Det är inte längre ett problem med brist på data, vi sitter istället i ett läge där det finns data i överflöd. I en sådan situation krävs andra metoder och verktyg än tidigare, när mycket fokus lades på att hitta data.

Utmaningar

Med överflödet på data kommer flera möjligheter, men också utmaningar. Swecos konsulter inom digitala lösningar hjälper våra kunder att göra det mesta av möjligheterna, och att navigera genom utmaningarna. Primärt handlar datafångstens utmaningar om att hantera stora datamängder, sortera ut rätt data, säkerställa att den är tillförlitlig, att den har rätt kvalitet och kommer från rätt källa – och att den kan göras tillgänglig.

Inom ramen för de projekt som Sweco arbetar med finns stora datamängder att tillgå, både traditionella som geodata, ritningar och projektdata och helt nya, från till exempel IOT, sensorer, mobiltelefoner. Dessa data kan skapa ett stort värde, och öka kvaliteten i våra uppdrag. För att hantera stora datamängder behövs förståelse för datat, och det kan Swecos experter inom databearbetning hjälpa till med.

Automatisering

Automatisering kan inte ske utan ordning och reda på data. När datat är digitaliserat och strukturerat kan vi också börja digitalisera våra processer, och automatisera där det är möjligt. Mycket tid läggs idag på att manuellt upprepa samma procedurer med data från samma källa, där detta sker finns ofta stora möjligheter till automation.

Intelligent Automation – IA

Med Intelligent Automation (IA) kan olika system och processer automatiseras för att effektivisera och öka kvaliteten. Med hjälp av olika tekniker som RPA, FME och API programmering finns det möjligheter att skapa intelligenta automatiska processer för i princip vilken arbetsuppgift som helst.

IA lämpar sig när ni i er verksamhet vill spara tid och jobba mer effektivt, få nöjdare medarbetare, uppnå bättre service och förkortade ledtider och inte uppgradera eller byta ut era existerande system. Genom att införa IA kan processer effektiviseras och beslutsunderlag bli mer tillförlitligt.  Repetitiva arbetsuppgifter minimeras till förmån för ett mer värdeskapande arbete för medarbetare, vilket leder till ökad motivation och mindre personalomsättning. Investeringar i nya IT-system kan också undvikas.

FME, RPA och API programmering

Genom verktyg som FME, RPA och API programmering hanterar vi idag flera hundra olika dataformat, kan genomföra mängder av analyser och bearbetningar – och producera förädlade data i lika många olika format.

Kvalitet och samsyn

När processer automatiseras finns möjlighet att göra detta i olika stor omfattning, och med olika stor inblick och kontroll över vad som sker från en handläggare, projektör eller annan yrkesroll. När vi vet att vi kan lita på datat vågar vi automatisera mer, och oavsett i vilken grad som automatisering sker leder det oftast till effektivare användning av vår tid, och med ökad kvalitet i det som utförs. I de projekt Swecos konsulter arbetat med automation har vi kunnat se en ökad kvalitet i det underlag som tagits fram. Det beror på att konsultens tid används mer effektivt och att datorns kraft är ett stöd i att både säkerställa att datat används korrekt, och att samma process görs på samma sätt av alla i en organisation, vilket ökar kvalitet och samsyn.

Vill du veta mer om Informationshantering?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.