0 av 0 för ""

BIM

För oss är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, utan lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens.

BIM som ett naturligt arbetssätt

Digitaliseringen av samhället ökar snabbt och den digitala informationen blir allt viktigare. För oss på Sweco är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, det är lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens. BIM är inte enbart ett expertområde för några få specialister utan vi ser BIM som ett naturligt arbetssätt i alla projekt inom samhällsbyggandet. Ett nav för att skapa förståelse och transparens för dig som kund och för andra intressenter genom hela byggprocessen. Med hjälp av metoden kan samtliga intressenter kan delta i processen och tillsammans utforma lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet. Värdet som skapas i modellerna kan nyttjas och vidareutvecklas under byggnation och förvaltning. Vi involverar våra kunder tidigt i processen och utvecklar branschen genom att implementera nya, digitala, innovativa och klimatsmarta lösningar i projekt.

BIM inom våra olika verksamhetsområden

FAQ BIM

Vad är BIM?

BIM är en metod för att designa byggnader och anläggningar. BIM ger en digital produkt med hög kvalitet som involverar nya innovativa och klimatsmarta metoder och är grunden för att skapa en digital tvilling.

Hur funkar BIM?

BIM innebär att en virtuell 3D-modell av verkligheten, en prototyp, skapas i en byggprocess. Syftet är att digitalt visualisera konstruktionen, byggnaden eller anläggningen innan den är byggd och att samla information om konstruktionen och processerna. Samtliga intressenter kan delta i processen med test och granskning och tillsammans utforma lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet.

Vilka BIM-tjänster har Sweco?

BIM används som ett naturligt arbetssätt i alla våra projekt inom samhällsbyggandet. Se här ovan på sidan hur vi använder metoden inom våra olika verksamhetsområden.

Vill du veta mer om BIM?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.