0 av 0 för ""

Parametrisk design

Vi ser en stor utvecklingspotential i parametrisk design kopplat till hållbarhet och kostnadseffektivisering och driver utvecklingen inom området.

 

Optimera dina projekt med parametrisk design

Sweco ser stor utvecklingspotential i parametrisk design kopplat till hållbarhet och kostnadseffektivisering och driver utvecklingen inom området. Hållbar design handlar om att ta hänsyn till komplexa krav och mål. Antalet parametrar att ha i åtanke i våra projekt ökar i takt med att vi får insikter om sakers komplexitet, såsom miljö- och energiaspekter samt effekter på social hållbarhet och ekonomi.

Parametrisk design – en datadriven designprocess

Parametrisk design är en datadriven designprocess, där man använder sig av data och teknik för att uppnå mål och effektivitet i uppdraget, som tidigare var omöjligt. Med hjälp av parametrisk design kan vi på ett tidseffektivt sätt generera alternativ som tar hänsyn till de valda parametrarna på samma gång och snabbt komma fram till den optimala lösningen.

Optimerade kostnader

Att använda parametrisk design i designprocessen bidrar även till att kostnader optimeras, tack vare möjligheten att snabbt testa, utvärdera och justera designen. Genom lämpliga ihopkopplade parametrar går det att se resultatet löpande vid varje steg i processen, vilket möjliggör för bättre ekonomisk kontroll när förändringar sker och bidrar till ett mer kostnadseffektivt gestaltningsflöde.

Parametrisk design ger oss obegränsade förslag

Parametrisk design ger oss möjligheten att ta fram ett obegränsat antal förslag att välja bland, nästan omgående. Med hjälp av datorns kraft kan vi uppnå mycket mer än vad som tidigare var möjligt gällande avancerade analyser och uträkningar med fler parametrar, såsom sol, vind, antalet våningar, väderstreck och klimatpåverkan. Genom ett nära samarbete med dig som beställare, kan vi anpassa vårt tillvägagångssätt utifrån dina behov och utifrån de lösningar som vi får fram ta gemensamma beslut som vilar på en väl genomförd analys baserad på siffror och fakta. När vi omvandlar krav och mål till parametrar i en parametrisk designprocess får vi exakt data istället för antaganden.

Parametrisk design kan användas som verktyg i alla skeden och skalor, från att effektivisera en liten detalj till att optimera och utforma stadsplaner. Genom att analysera en plats och dra maximal nytta av dess förutsättningar underlättas ett hållbart byggande.

Vill du veta mer om Parametrisk design?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.