0 av 0 för ""

Systemutveckling

 

Systemutveckling för hållbara dataflöden

För Swecos konsulter inom digitala lösningar innebär systemutveckling ett kundnära helhetsåtagande. Vår breda kompetens gör att vi kan hjälpa våra kunder inom privat och offentlig sektor genom hela resan. Från behov och idé till färdiga system baserade på skräddarsydda system eller standardprodukter.

Trenden mot datadrivna förvaltningar och organisationer kräver en digitaliseringspartner och systemutvecklingsleverantör som kan se utanför en enskild process, datamängd eller IT-system. I samverkan med er IT-organisation lägger vi grunden till en framtidssäkrad IT-arkitektur som främjar tjänsteorienterade och datadrivna system, och ger er möjlighet att öka värdet i data genom till exempel geografiska informationssystem, kartstöd, övervakning och rapportering via Business Intelligence. Vi kan vara er partner och även hjälpa er med analys och insikter utifrån ert data med hjälp av exempelvis AI och maskininlärning.

Agila processer

Vi arbetar i en agil utvecklingsprocess i tätt samarbete med er som kund enligt etablerade metoder. En viktig del av arbetet är att säkerställa att beställare och leverantör arbetar mot ett gemensamt mål. Detta sker genom ett tydligt och tidigt fokus på samsyn i kravställningen och löpande avstämningar under utvecklingen av ett nytt system eller lösning. Våra konsulter strävar efter en transparent, öppen och tät dialog med er som kund genom hela projektet för att säkerställa att vi bidrar med det som ger er störst affärsnytta.

Systemutveckling med användaren i fokus

Våra användbarhetsexperter ser till att göra det komplexa enkelt och vi hjälper er gärna att utveckla webbaserade, tillgänglighetsanpassade, moderna och intuitiva gränssnitt till nya eller befintliga system. Swecos konsulter har lång erfarenhet inom webb-, app- och systemutveckling. Vi ser till att lösningarna fungerar på olika plattformar, i olika webbläsare och är tillgänglighetsanpassade. Vi kan hjälpa er med tillgänglighetsanalys, åtgärdsplan och genomförande för att följa tillgänglighetsdirektivet och uppfylla nödvändiga webstandarder.

Långsiktig leverantörsoberoende partner kan välja bästa lösningen för er

Sweco är plattforms- och leverantörsoberoende, vilket gör att vi alltid kan välja den lösning som passar er som kund bäst. Vi arbetar gärna tillsammans med er i tidiga skeden för att analysera och ge råd kring vilken IT-arkitektur och vilka lösningar som passar bäst för just era behov och krav. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av systemintegration, integrationsplattformar och databearbetning för att hjälpa våra kunder med de digitala flödena.

Hållbar systemutveckling

För oss innebär hållbarhet inom systemutveckling att vi, förutom hållbara system med effektiv IT-arkitektur och intuitiva, tillgängliga användargränssnitt, har de globala målen i fokus. Med hela Swecos bredd och expertis i ryggen hjälper vi er att optimera val av datacenter utifrån hållbarhetsaspekter som emission av CO2-ekvivalenter och säkerställer att en hållbar samhällsutveckling står i fokus vid en digitalisering av verksamheten. Framtidens smarta samhälle är för oss ett inkluderande och rättvist samhälle.

I molnet eller egna datacenter

Swecos konsulter inom digitala lösningar hjälper kunder med att ta fram en IT-arkitektur och att utveckla tjänster på moderna molnbaserade lösningar. Våra IT-arkitekter kan ge förslag på ett effektivt nyttjande av tjänster i molnplattformar som Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Vi erbjuder även rena funktionsleveranser med mjukvara som tjänst i ett helhetsåtagande från Sweco (SaaS), där du som kund enkelt abonnerar på en funktion eller ett system till en månadskostnad. Är ni osäkra på om ert data kan hanteras i en molntjänst, kan vi stötta er med allt från informationssäkerhetsklassificering till tolkning av relevanta lagrum som NIS-direktivet.

Vi kan erbjuda er expertis inom:

 • Mjukvaruutveckling
 • IT-arkitektur
 • Systemintegration
 • Kravarbete
 • Projektledning
 • Användbarhet
 • Webbtillgänglighet
 • Databasmodellering
 • Prestandaoptimering
 • Testning
 • Systemförvaltning
 • Offentlig upphandling

Vill du veta mer om Systemutveckling?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.