0 av 0 för ""

Artificiell intelligens (AI)

AI står för nya möjligheter! Rätt använt kan det bjuda på ökad effektivitet och kvalitet, skynda på den gröna omställningen och hjälpa oss att utforma framtidens hållbara städer och samhällen.

Artificiell intelligens ger oss nya möjligheter

Artificiell intelligens är en möjliggörare som innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar. Vi använder det för att göra våra projekt så hållbara som möjligt, för att kunna effektivisera och optimera processer och flöden och för att få beslutsunderlag som tar oss framåt snabbare och mer effektivt i den gröna omställningen.

AI kan användas på många olika sätt, till exempel för att analysera stora mängder data, förutsäga händelser, fatta beslut och automatisera uppgifter. På den här sidan kan du läsa mer om hur AI kan hjälpa oss att effektivisera framtidens vattenkraft, planera kollektivtrafiken och skydda den biologiska mångfalden.

Nya lösningar för framtidens vattenkraft

Smartplant Hydro bygger på en innovationstrategi med ny- och vidareutvecklade IT-lösningar, bland annat Cloud, IoT, strategi för optimering med AI och Machine Learning, Digital Twin och nya kommunikationslösningar.

En helt ny digital plattform möjliggör att driften och övervakningen av vattenkraftverket kan skötas via ett webbaserat gränssnitt, där driftsteknikerna kan styra och övervaka kraftverket från en mobiltelefon eller dator.

Ivarsfors vattenkraftverk

AI i forskningens tjänst

En maskin har sedan länge kunnat programmeras till att trycka på en knapp för att ta en bild av något. Däremot kan den inte berätta vad den har fotograferat. Eller… kan den det?

CAPTURE är en IT-plattform som med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning kan urskilja bilder på djur, sortera bort irrelevant material och servera forskare rätt data. Det gör att tusentals bilder från en viltkamera kan filtreras ner till bara ett fåtal bilder, som visar de djur forskaren är intresserad av.

Flyguggla med skog i bakgrunden

Så kan AI bidra till ett hållbart resande

Hur många kliver på bussen vid din hållplats om fem år? Och hur många cyklar egentligen genom centrum på måndagar?

Sådana frågor har traditionellt sett varit svåra att hitta svaret på, åtminstone utan att lägga ner väldigt mycket tid och resurser. Detta har förändrats, när AI och machine learning, med hjälp av relevanta data, har skapat nya förutsättningar för trafikplaneringen.

En gata ovanifrån filmad med drönare

AI för hållbar matproduktion

Kan AI hjälpa oss att bli mer cirkulära i kvarteret? Och samtidigt producera mat? Javisst! I ett stadskvarter finns många resurser som kan delas, bara det blir möjligt att hålla koll på när och var de är tillgängliga.

Ofta fokuserar projekt inom cirkulär ekonomi på materiella resurser, som spill från tillverkning i en fabrik. I forskningsprojektet AIFOOD, eller ”AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel” är det istället mat, energi och människor som är resurserna i kvarteret.

Odling av basilika

Blogg: Hur kan AI hjälpa den gröna omställningen?

Vi människor har alltid hittat sätt att göra saker snabbare och enklare. I Sveriges historia finns många exempel på hur vi samlat på information och använt den till vår fördel.

Under 2000-talet gjorde AI-tekniken entré och det finns nu möjligheter att använda artificiell intelligens baserad på data om allt från väder och kartor till infrastruktur och städer. Vi kan använda dem för att lösa problem i samhället och vi kan göra skillnad i den gröna omställningen.

robot fikar i en grön stad

Blogg: Datautmaningen och AI-flugan

I medierna kan vi läsa om hur utvecklingen inom AI kommer att revolutionera våra arbeten. Möjligheterna verkar oändliga. Samtidigt befinner sig många organisationer i en situation där förändringen är begränsad. Många företag står inför utmaningen att använda data de har, i syfte att dra meningsfulla slutsatser.

Allt börjar med att lära känna sin data och ha en informationsstyrning på plats.  Det finns mycket att vinna på att inventera data och ta reda på hur det kan användas på bästa sätt.

Illustration av en robotfluga

En del av AI Sweden

Sweco är Founding Partner i det nationella centret AI Sweden som etablerats på Lindholmen Science Park i Göteborg. AI Swedens roll är att stödja tillämpad forskning och innovationen inom AI, och främja samarbetet mellan såväl olika branscher som mellan offentlig verksamhet och privata aktörer. Målet är att Sverige ska bli en ledande nation med ett helhetsgrepp inom AI-lösningar. Vi på Sweco hjälper här våra kunder med den digitala transformationen, alltid med människans, samhällets och planetens bästa för ögonen.

FAQ Artificiell Intelligens (AI)

Hur jobbar Sweco med Artificiell Intelligens?

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer, med de globala hållbarhetsmålen som grund. Här är tekniken en möjliggörare för de utmaningar som finns. Vi vill hjälpa våra kunder med deras digitala transformation och använder Artificiell Intelligens som en del av vårt arbete med innovation och samhällsbyggnad, för att hitta smarta lösningar inom bland annat bygg- och fastigheter, transporter, energi och miljö.

Hur fungerar Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens är ett stort område. Med hjälp av AI kan organisationer exempelvis processa stora datamängder, automatisera processer och skapa skräddarsydda smarta produkter. En viktig teknik inom AI är så kallad maskininlärning där en dator med hjälp av historisk data kan lära sig känna igen mönster och på sätt kunna förbättra sig fortlöpande ju mer data som används, och på så sätt bli smartare efter hand.

Vad är Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens är ett samlingsnamn för datasystem som på olika avancerade nivåer kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder på samma sätt som en människa. Ett stort begrepp som rymmer många olika användningsområden och metoder. Man brukar prata om smal AI och generell AI. Röstigenkänning är exempel på smal AI och en robot som mer övergripande utvecklas för att efterlikna mänsklig intelligens är exempel på generell AI.

Vill du veta mer om AI?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.