0 av 0 för ""

Artificiell Intelligens (AI)

På Sweco ser vi att människan och miljön alltid måste stå i centrum för våra lösningar, med tekniken som möjliggörare.

Artificiell Intelligens ger oss nya möjligheter

På Sweco ser vi att människan och miljön alltid måste stå i centrum för våra lösningar. Tekniken är en möjliggörare som också innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och innovation, det har alltid varit en del av Swecos ursprung och vår kultur. Vi planerar och utformar med ett helhetsperspektiv, för att hitta smarta och lösningar för såväl städer, industri, företag och samhället – med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Artificiell intelligens och automation frigör resurser

Artificiell Intelligens och olika typer av automation är tekniker som redan idag påverkar våra liv och betydelsen kommer bara att öka i takt med att vi får ett allt mer digitaliserat samhälle. Sweco har i en framtidsstudie förutspått olika scenarier och vad AI kan ha för betydelse. I den ser våra specialister bland annat att AI i framtiden har frigjort resurser, så att människors sysselsättning förändrats och vi har mer tid för kreativitet, humanitet och annat vi mår bra av.

En del av AI Innovation of Sweden

Sweco är Founding Partner i det nya nationella centret AI Sweden som etablerats på Lindholmen Science Park i Göteborg. AI Swedens roll är att stödja tillämpad forskning och innovationen inom AI, och främja samarbetet mellan såväl olika branscher som mellan offentlig verksamhet och privata aktörer. Målet är att Sverige ska bli en ledande nation med ett helhetsgrepp inom AI-lösningar. Vi på Sweco hjälper här våra kunder med den digitala transformationen, alltid med människans, samhällets och planetens bästa för ögonen.

Se filmen från Swecos BIM hackaton.

FAQ Artificiell Intelligens (AI)

Hur jobbar Sweco med Artificiell Intelligens?

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer, med de globala hållbarhetsmålen som grund. Här är tekniken en möjliggörare för de utmaningar som finns. Vi vill hjälpa våra kunder med deras digitala transformation och använder Artificiell Intelligens som en del av vårt arbete med innovation och samhällsbyggnad, för att hitta smarta lösningar inom bland annat bygg- och fastigheter, transporter, energi och miljö.

Hur fungerar Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens är ett stort område. Med hjälp av AI kan organisationer exempelvis processa stora datamängder, automatisera processer och skapa skräddarsydda smarta produkter. En viktig teknik inom AI är så kallad maskininlärning där en dator med hjälp av historisk data kan lära sig känna igen mönster och på sätt kunna förbättra sig fortlöpande ju mer data som används, och på så sätt bli smartare efter hand.

Vad är Artificiell Intelligens?

Artificiell Intelligens är ett samlingsnamn för datasystem som på olika avancerade nivåer kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder på samma sätt som en människa. Ett stort begrepp som rymmer många olika användningsområden och metoder. Man brukar prata om smal AI och generell AI. Röstigenkänning är exempel på smal AI och en robot som mer övergripande utvecklas för att efterlikna mänsklig intelligens är exempel på generell AI.

Vill du veta mer om AI?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.