Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Alternativa drivmedel

En viktig del i en hållbar samhällsutveckling är att förstå städernas och regionernas framtida situation och transportbehov. Swecos experter hjälper till med allt från effektiviseringen av kommuners transporter till att stödja EU med samordning av planering för ny infrastruktur.

Inflyttningen till världens stora städer kommer att tredubblas till 2050, då drygt 6 miljarder människor beräknas bo i stadsmiljöer. Städerna kommer då att svara för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp enligt WWF. Därför finns det ett stort intresse för hållbar stadsutveckling och nya transportlösningar hos våra kunder.

Sweco leder idag ett flertal projekt för framställning av drivmedel, infrastruktur och utvecklar nya affärsmodeller. Med nya innovativa lösningar begränsar vi användningen av fossila bränslen och arbetar med förnybara drivmedel som el, vätgas, biogas/metan och övriga biodrivmedel inklusive syntetiska drivmedel (HVO, SNG och FAME).

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg