Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

BIM inom energi

Sweco utvecklar och optimerar dagens energianläggningar och konstruerar nya med hjälp av innovativa lösningar och ny teknik. Vi arbetar med BIM för att skapa smidiga informationsflöden och effektiva arbetsprocesser i våra projekt mellan medarbetare och övriga intressenter. 

Genom att använda BIM ger vi alla intressenter i projektet möjlighet att medverka och påverka utformningen av olika anläggningar. 

Med hjälp av intelligenta, parameterstyrda modeller skapas förståelse för anläggningens komplexitet och vi får en naturlig samverkan mellan konsult, beställare och entreprenör. 

Den framtida byggnationen analyseras för att identifiera konfliktpunkter, designförbättringar och optimeringar i alla skeden av projektet ända fram till byggnation och förvaltning. Värdet Sweco skapar i modellerna kan återanvändas i kommande skeden. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Oskar
  Fängström
  Digitaliseringschef, energi
  +46 703863470
  Fxvpxn r-cbfg
 • Johan
  Waldemar
  Nationell Bim-samordnare, Energi
  +46 761456084
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg