Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Due Diligence

Infrastrukturfonder och andra finansiella investerare har under de senaste åren lagt allt större uppmärksamhet på infrastrukturtillgångar i den nordiska energimarknaden. Detta har lett till ett ökande antal företagsförvärv i norden.

Sweco erbjuder tekniska, kommersiella, regulatoriska och miljömässiga utvärderingar kopplade till refinansierings- och förvärvsprocesser inom energiområdet. Sweco har därmed varit involverade i flertalet betydande transaktioner som ägt rum på den nordiska energimarknaden under de senaste åren. Tillsammans med våra kollegor på kontinenten har vi även ett ökat antal multinationella åtaganden. Vi har bred erfarenhet inom energiområdet och arbetar med både befintliga anläggningar och nyetableringar inom fjärrvärme, elnät, gasnät och elproduktion.

Genom vår erfarenhet och starka lokala marknadsnärvaro är vi delaktiga ända ifrån en inledande bedömning till att affären är i hamn – alltid med kundens intressen i fokus.

Utöver due diligence erbjuder vi ytterligare rådgivningstjänster inom bland annat operational excellence, utveckling av 100-dagars förbättringsplaner samt tekniska, marknadsmässiga och kommersiella förstudier inför investeringsbeslut i produktions- och distributionstillgångar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.