Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Due Diligence

Infrastrukturfonder och andra finansiella investerare har under de senaste åren lagt allt större uppmärksamhet på infrastrukturtillgångar i den nordiska energimarknaden. Detta har lett till ett ökande antal företagsförvärv i norden.

Sweco erbjuder tekniska, kommersiella, regulatoriska och miljömässiga utvärderingar kopplade till refinansierings- och förvärvsprocesser inom energiområdet. Sweco har därmed varit involverade i flertalet betydande transaktioner som ägt rum på den nordiska energimarknaden under de senaste åren. Tillsammans med våra kollegor på kontinenten har vi även ett ökat antal multinationella åtaganden. Vi har bred erfarenhet inom energiområdet och arbetar med både befintliga anläggningar och nyetableringar inom fjärrvärme, elnät, gasnät och elproduktion.

Genom vår erfarenhet och starka lokala marknadsnärvaro är vi delaktiga ända ifrån en inledande bedömning till att affären är i hamn – alltid med kundens intressen i fokus.

Utöver due diligence erbjuder vi ytterligare rådgivningstjänster inom bland annat operational excellence, utveckling av 100-dagars förbättringsplaner samt tekniska, marknadsmässiga och kommersiella förstudier inför investeringsbeslut i produktions- och distributionstillgångar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg