Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Elkraft

Dagens moderna industri har blivit allt mer energiberoende och kräver en tillförlitlig elförsörjning. Sweco hjälper företag och organisationer att säkra en effektiv energiförsörjning för våra kunder.

Våra experter designar pålitliga lösningar för kraftförsörjning till kunder med känsliga verksamheter, till exempel kärnkraft. Vi arbetar med ställverksdesign, elkonstruktion i alla typer av anläggningar, stationskontroll (IEC61850), fjärrstyrning, nöd- och reservkraftslösningar för modern sjukvård, utredningar av magnetfält och elkvalitet, samt många andra områden.

Sweco medverkar i tidiga skeden för att ta fram pålitliga och energieffektiva system. Vi genomför utredningar och mätningar för att identifiera svaga punkter och tar fram detaljerade lösningar. Under installationsfasen medverkar vi som projekt- och byggledare samt utför besiktningar av entreprenaden. Vi utför även provning och idrifttagning av kraftanläggningar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg