Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Elkraft

Dagens moderna industri har blivit allt mer energiberoende och kräver en tillförlitlig elförsörjning. Sweco hjälper företag och organisationer att säkra en effektiv energiförsörjning för våra kunder.

Våra experter designar pålitliga lösningar för kraftförsörjning till kunder med känsliga verksamheter, till exempel kärnkraft. Vi arbetar med ställverksdesign, elkonstruktion i alla typer av anläggningar, stationskontroll (IEC61850), fjärrstyrning, nöd- och reservkraftslösningar för modern sjukvård, utredningar av magnetfält och elkvalitet, samt många andra områden.

Sweco medverkar i tidiga skeden för att ta fram pålitliga och energieffektiva system. Vi genomför utredningar och mätningar för att identifiera svaga punkter och tar fram detaljerade lösningar. Under installationsfasen medverkar vi som projekt- och byggledare samt utför besiktningar av entreprenaden. Vi utför även provning och idrifttagning av kraftanläggningar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.