Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att sänka förbrukningen genom att använda energin smartare. Med innovation och planering är det möjligt att halvera dagens energiförbrukning och samtidigt behålla välfärden i framtidens hållbara samhälle.

Ett strukturerat och systematiskt energiarbete är nödvändigt för att skapa lönsamhet och minska verksamhetens klimatpåverkan. Swecos arbete inom energieffektivisering är dels inriktat mot energiledning dels mot energistyrning. Vi ger strategiskt stöd till kunder som förstår att energianvändningen påverkas av många roller i en organisation och våra experter utvecklar effektiva lösningar med god detaljkunskap om olika tekniska delsystem.

Att göra en energikartläggning ger kunskap om energianvändningen och att införa ett energiledningssystem är långsiktigt lönsamt. Sweco har bred kompetens inom dessa områden och erbjuder olika former av analyser och beräkningar samt processtöd. Resultatet blir en förändrad energiförsörjning, vilket vi skapar genom att effektivisera och lagra energi men också genom att växla över till mer förnyelsebara energiförsörjningssystem.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Tobias
  Berge
  Energi och miljö, Göteborg
  +4631617997
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Joelsson
  Energi & Miljö, Umeå
  +4690715235
  Fxvpxn r-cbfg
 • Glenn
  Adolfsson
  Energi & Miljö, Kalmar
  +46480469167
  Fxvpxn r-cbfg
 • Deborah
  Kupferschmidt
  Energi & Miljö, Stockholm
  +4687050941
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.