Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att sänka förbrukningen genom att använda energin smartare. Med innovation och planering är det möjligt att halvera dagens energiförbrukning och samtidigt behålla välfärden i framtidens hållbara samhälle.

Ett strukturerat och systematiskt energiarbete är nödvändigt för att skapa lönsamhet och minska verksamhetens klimatpåverkan. Swecos arbete inom energieffektivisering är dels inriktat mot energiledning dels mot energistyrning. Vi ger strategiskt stöd till kunder som förstår att energianvändningen påverkas av många roller i en organisation och våra experter utvecklar effektiva lösningar med god detaljkunskap om olika tekniska delsystem.

Att göra en energikartläggning ger kunskap om energianvändningen och att införa ett energiledningssystem är långsiktigt lönsamt. Sweco har bred kompetens inom dessa områden och erbjuder olika former av analyser och beräkningar samt processtöd. Resultatet blir en förändrad energiförsörjning, vilket vi skapar genom att effektivisera och lagra energi men också genom att växla över till mer förnyelsebara energiförsörjningssystem.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Tobias
  Berge
  Energi och miljö, Göteborg
  +46 702248052
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anna
  Joelsson
  Gruppchef Hållbar Fastighetsutveckling
  +46 738100235
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Karlsson
  Energi & miljö, Norrköping
  +46 703075166
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg