Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Energilager

Ett sätt att skapa effektivare energiförsörjning och samtidigt sänka kostnaderna är att använda sig av så kallade energilager. Det är ett smart sätt att ta vara på överskottsenergi för att använda den när den bäst behövs. Genom att koppla samman system skapas smarta nät där energiförbrukning optimeras för att ge ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Med smarta nät skapar man en jämn elkonsumtion genom att styra elkundernas beteenden och optimera driften av energilagret. Sweco har lösningar och system för driftövervakning. Genom SCADA/EMS kan övervakning ske av stamnätets drift.

Förnybara energilösningar gör att behovet av energilagring ökar. El behöver användas när den produceras, men med en större del intermittent elproduktion ökar behovet av att kunna lagra producerad energi. Sweco genomför studier åt nät- och energibolag för att undersöka, tekniska och affärsmässiga förutsättningar för energilager i Sverige och andra länder. Swecos experter arbetar också med lagring av energi genom att omvandla el till vätgas eller metan, som också brukar kallas power-to-gas.

Läs mer om smarta elnät

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg