Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Energilager

Ett sätt att skapa effektivare energiförsörjning och samtidigt sänka kostnaderna är att använda sig av så kallade energilager. Det är ett smart sätt att ta vara på överskottsenergi för att använda den när den bäst behövs. Genom att koppla samman system skapas smarta nät där energiförbrukning optimeras för att ge ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Med smarta nät skapar man en jämn elkonsumtion genom att styra elkundernas beteenden och optimera driften av energilagret. Sweco har lösningar och system för driftövervakning. Genom SCADA/EMS kan övervakning ske av stamnätets drift.

Förnybara energilösningar gör att behovet av energilagring ökar. El behöver användas när den produceras, men med en större del intermittent elproduktion ökar behovet av att kunna lagra producerad energi. Sweco genomför studier åt nät- och energibolag för att undersöka, tekniska och affärsmässiga förutsättningar för energilager i Sverige och andra länder. Swecos experter arbetar också med lagring av energi genom att omvandla el till vätgas eller metan, som också brukar kallas power-to-gas.

Läs mer om smarta elnät

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.