Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Energimarknad och strategi

Övergången till en energisektor med minskade koldioxidutsläpp innebär stora förändringar för energimarknaden. Omfattande investeringar krävs och Sweco ger råd till energiföretag, energikunder, investerare, myndigheter och internationella organisationer.

Energimarknaden befinner sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och teknik. Det kräver både kunskap om detaljer och förmåga att fånga de många delarna till en helhet. Genom åren har Sweco byggt upp bred expertis på el, bränslen och fjärrvärme när det gäller analys och utveckling av nationella och internationella energistrategier. Vi bevakar elmarknaden kontinuerligt och den politiska utvecklingen inom energi- och klimatfrågor.

Våra experter hjälper kunder med utveckling av scenarier, prisprognoser och marknadsrapporter. I marknadsanalysen använder vi vår europeiska kraftmarknadsmodell Apollo, som också är tillgänglig för licensiering. Vi ger även råd till kunder kring hantering av energikontrakt och vid upphandling av energi. Allt eftersom mer data blir tillgänglig har vi byggt upp en erfarenhet av att använda stora volymer data och omvandla detta till affärsmöjligheter och värdeskapande i energiföretagen.

Många regioner, städer och företag runt om i världen vill också profilera sig som föregångare på miljöområdet. Även EU-direktiv och nationell lagstiftning har skapat ett behov av stöd för att motsvara dessa förväntningar. Vi finns vid kundernas sida i detta utvecklingsarbete och hjälper dem att anpassa sina affärsmodeller och strategier.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.