Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Fjärrvärme och fjärrkyla

Sweco har mångårig erfarenhet och expertis inom fjärrvärme och fjärrkyla. Tack vare vår breda kompetens inom kraft och värme kan vi ta fram hållbara system åt våra kunder – med rätt samspel mellan produktion och distribution.

Sweco hjälper kunderna att ta fram ekonomiskt effektiva och hållbara koncept där bland annat spillvärme eller kyla från industrin och näringslivet är en viktig del för att skapa konkurrenskraftiga lösningar. 

Våra experter arbetar både med att optimera befintliga nät och bygga ut anläggningar för förnybara bränslen, värmepumpar och geotermi. Vi genomför nätanalyser, systemstudier, konstruktionsuppdrag, optimeringar och förtätningar av befintliga nät samt bygger om ineffektiva distributionssystem.

Vi förser också våra kunder, med utredningar och lösningar på strategisk nivå i form av kundinventeringar, förvärv och investeringsplaner, samt övergripande systemoptimering i kundens eget nät eller i stora distributionssystem med flera aktörer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Möller
  Regionchef, Industri, Syd
  +46 734122758
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg