Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Geoenergi

Intresset för energilösningar som hushåller med naturresurserna och är ekonomiskt fördelaktiga blir allt större i en hållbar samhällsutveckling. Här har geoenergi en betydande roll där utvecklingen har varit snabb de senaste åren och marknaden spås växa ordentligt.

Geoenergi innebär att marken används för att försörja byggnader med värme och kyla. Det är system som kan användas för att lagra stora mängder värme och kyla i marken som sedan används när den bäst behövs. Det gör systemen resurseffektiva samtidigt som de är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga.

Sweco har närmare 40 års erfarenhet på området och våra experter hjälper kunderna genom hela processen från förstudie och tillståndshantering till projektering, upphandling och stöd vid entreprenader.

Geoenergisystem kräver förståelse för de processer som pågår i marken och hur de installationstekniskt kan användas för att effektivt förse byggnader med värme och kyla. Genom vårt nätverk med samverkande experter inom geologi, arkitektur, projektledning samt VVS kan vi säkerställa spetskompetens inom respektive område för kompletta och kostnadseffektiva system.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.