Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Kraft och värme

Sweco har mångårig erfarenhet och expertis inom kraft- och värmeproduktion. Tack vare vår breda kompetens inom kraft och värme kan vi ta fram hållbara system åt våra kunder – med rätt samspel mellan produktion och distribution.

Sweco har omfattande kunskap av att genomföra och driva kraft- och värmeprojekt i framförallt norra Europa men även i andra länder utanför hemmamarknaden. Med en unik kompetens inom bio- och avfallsbränslen kan vi förverkliga våra kunders mål att minska sina fossila utsläpp. Därmed förbättrar vi deras konkurrenssituation.

Vår kunskap inom kraftvärme omfattar samtliga områden, som till exempel bränslehantering, förbränning, rökgasrening/rökgaskondensering, BoP (balance of plant), optimering samt styrsystem. Sweco erbjuder tjänster för samtliga delar i projektet – från förstudie till driftsättning och övertagande. Dessutom erbjuder vi strategiska tjänster inom investeringsbeslut, förvärv samt för drift och underhåll. Som beställarrepresentant säkerställer vi de bästa lösningarna för god driftsekonomi och minimal miljöpåverkan.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.