Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Kraft och värme

Sweco har mångårig erfarenhet och expertis inom kraft- och värmeproduktion. Tack vare vår breda kompetens inom kraft och värme kan vi ta fram hållbara system åt våra kunder – med rätt samspel mellan produktion och distribution.

Sweco har omfattande kunskap av att genomföra och driva kraft- och värmeprojekt i framförallt norra Europa men även i andra länder utanför hemmamarknaden. Med en unik kompetens inom bio- och avfallsbränslen kan vi förverkliga våra kunders mål att minska sina fossila utsläpp. Därmed förbättrar vi deras konkurrenssituation.

Vår kunskap inom kraftvärme omfattar samtliga områden, som till exempel bränslehantering, förbränning, rökgasrening/rökgaskondensering, BoP (balance of plant), optimering samt styrsystem. Sweco erbjuder tjänster för samtliga delar i projektet – från förstudie till driftsättning och övertagande. Dessutom erbjuder vi strategiska tjänster inom investeringsbeslut, förvärv samt för drift och underhåll. Som beställarrepresentant säkerställer vi de bästa lösningarna för god driftsekonomi och minimal miljöpåverkan.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg