Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Solenergi

Solenergi, solvärme och el från solceller är globalt sett den snabbast växande energikällan idag. Sweco har specialistkunskap inom alla de tekniska discipliner som ryms i ett solenergiprojekt.

Det är många olika tekniska system som ska anpassas mot varandra för att på bästa sätt nå en optimal lösning. Genom att kombinera vår kunskap inom energi, arkitektur, miljö, installation och elmarknad kan vi hjälpa kunderna att finna smarta lösningar på komplexa behov.

Swecos unika bredd gör att vi har kunskap om hur solenergi på bästa sätt kan användas i befintliga fastigheter och hur man optimerar solenergi för nya fastigheter. Men vi vet också hur småskalig solenergi på bästa sätt ska produceras och hur man integrerar med storskalig industriell kraftproduktion.

Våra experter arbetar med allt från konceptutveckling där man utnyttjar solceller för storskalig avsaltning av havsvatten, tekniska och kommersiella företagsgenomgångar, design av anläggningar, integrering av solcellsproduktion på svaga elnät, upphandling, byggledning och projektledning.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.