Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Solenergi

Solenergi, solvärme och el från solceller är globalt sett den snabbast växande energikällan idag. Sweco har specialistkunskap inom alla de tekniska discipliner som ryms i ett solenergiprojekt.

Det är många olika tekniska system som ska anpassas mot varandra för att på bästa sätt nå en optimal lösning. Genom att kombinera vår kunskap inom energi, arkitektur, miljö, installation och elmarknad kan vi hjälpa kunderna att finna smarta lösningar på komplexa behov.

Swecos unika bredd gör att vi har kunskap om hur solenergi på bästa sätt kan användas i befintliga fastigheter och hur man optimerar solenergi för nya fastigheter. Men vi vet också hur småskalig solenergi på bästa sätt ska produceras och hur man integrerar med storskalig industriell kraftproduktion.

Våra experter arbetar med allt från konceptutveckling där man utnyttjar solceller för storskalig avsaltning av havsvatten, tekniska och kommersiella företagsgenomgångar, design av anläggningar, integrering av solcellsproduktion på svaga elnät, upphandling, byggledning och projektledning.

Läs mer om våra tjänster inom solenergi här

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg