Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Telekommunikation

I takt med att framtidens samhällen och städer växer ökar också kraven på att bygga ut och använda bredbandsinfrastrukturen på ett effektivt sätt. Det kommer att vara fibernäten och mobilnäten som tillsammans ska uppfylla samhällets framtida behov av kommunikation.

I digitaliseringens spår och utvecklingen av det intelligenta samhället behöver människor och verksamheter en väl fungerande infrastruktur för bredband. Den uppkopplade staden med smarta transportnät och smarta energisystem är beroende av telekommunikation som informationsbärare.

Svenska regeringen har satt upp ett ambitiöst mål för bredbandsanslutningar. Tanken är att 90 procent av medborgarna ska ha minst 100 Mbit/s år 2020. För att stödja utbyggnaden av fiber har svenska regeringen avsatt drygt tre miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. För att lyckas med det krävs att den fasta och mobila telekommunikationen samverkar på ett innovativt och genomtänkt sätt.

Men det räcker inte med offentliga medel för att nå en framgångsrik utbyggnad. Lika viktigt är kompetens och genomtänkta strategier för att skapa en hållbar utveckling. Med Swecos samlade och breda kunskap om IT, samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta energisystem är vi med och utvecklar framtidens telekommunikationer för ökad samhällsnytta.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg