Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Vattenkraft

Sweco har arbetat internationellt med vattenkraft i mer än 100 år. Våra konsulter har projekterat de flesta av Sveriges otaliga anläggningar för vattenkraft och arbetar kontinuerligt med underhålls- och förnyelseåtgärder. Sweco kombinerar världsledande expertis med en svårslagen bredd och vi tar oss an stora och små uppdrag med samma höga engagemang.

Sweco satsar sedan många år på utveckling av kompetens och tjänster kring vattenkraftens hållbarhetsfrågor. Vid förnyelser av kraftstationens elektriska och mekaniska utrustningar ligger fokus på långsiktig hållbarhet. Älvarnas och vattendragens ekologiska status och möjligheten för fisk att vandra har också blivit en naturlig del av många projekt. Vi ser att miljöfrågorna kommer att få än större utrymme i framtiden, bland annat till följd av förväntad ny lagstiftning.

Våra konsulter hanterar samtliga delar av vattenkraften, från vattendraget och dammen till kraftstationen med turbin, generator och kontrollutrustning. Vi hjälper också till med att optimera anläggningens drift och produktionsplaner samt geotekniska undersökningar, mätuppdrag och miljöutredningar.

Läs mer om Vattenkraft och dammar

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.