Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Vattenkraft

Sweco har arbetat internationellt med vattenkraft i mer än 100 år. Våra konsulter har projekterat de flesta av Sveriges otaliga anläggningar för vattenkraft och arbetar kontinuerligt med underhålls- och förnyelseåtgärder. Sweco kombinerar världsledande expertis med en svårslagen bredd och vi tar oss an stora och små uppdrag med samma höga engagemang.

Sweco satsar sedan många år på utveckling av kompetens och tjänster kring vattenkraftens hållbarhetsfrågor. Vid förnyelser av kraftstationens elektriska och mekaniska utrustningar ligger fokus på långsiktig hållbarhet. Älvarnas och vattendragens ekologiska status och möjligheten för fisk att vandra har också blivit en naturlig del av många projekt. Vi ser att miljöfrågorna kommer att få än större utrymme i framtiden, bland annat till följd av förväntad ny lagstiftning.

Våra konsulter hanterar samtliga delar av vattenkraften, från vattendraget och dammen till kraftstationen med turbin, generator och kontrollutrustning. Vi hjälper också till med att optimera anläggningens drift och produktionsplaner samt geotekniska undersökningar, mätuppdrag och miljöutredningar.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Bo
  Pettersson
  Gruppchef, Energi
  +46 738395412
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg