Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Vindkraft

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår i hela världen och utvecklingen av vindkraften spelar en viktig roll. Sweco är starkt engagerade i energiomställningen – inte minst genom att utveckla vindkraftens fulla potential.

Swecos omfattande expertis på området, i kombination med lokal närvaro på många marknader, gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och vara ett stöd genom hela utvecklingsprocessen, såväl vid val av investeringsobjekt, nyutbyggnad som vid optimering av produktion.

Vi är med i alla steg och gör analys av vindresurser, förstudier, projektering, upphandling, byggledning, besiktning och optimering. Vi tar också fram investeringsalternativ baserat på vår omfattande databas med information från vindkraftparker och möjliga nyetableringar och vi värderar vinkraftobjekts potential och risk. Våra kunder är etablerade energibolag som vill utveckla sin vindkraftportfölj, nya aktörer som vill utveckla hållbar energiproduktion, samt investerare och finansiärer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  Vd Energi
  +4686956550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Saira
  Alladin
  Regionchef, Power Systems
  +4686955824
  Fxvpxn r-cbfg
 • Alexandra
  Tidlund
  Regionchef, POWER LINES
  +4687143218
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +4686956516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Anders
  Tauson
  Regionchef, Heat & Power
  +46104844858
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Power Generation
  +4686951453
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef, Hydropower & Dams
  +4686956572
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Nilsson
  Regionchef Telecom
  +46 706756530
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.