Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den kommer dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Resultatet blir en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Tjänster

 • Alternativa drivmedel
 • BIM inom Energi
 • Dammar
 • Eldistribution
 • Elkraft
 • Energieffektivisering
 • Energilager
 • Energimarknad och strategi
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Kraft och värme
 • Kraftöverföring
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Telekommunikation
 • Geoenergi
 • Due Diligence

Vindkraft

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår i hela världen och utvecklingen av vindkraften spelar en viktig roll. Sweco är starkt engagerade i energiomställningen – inte minst genom att utveckla vindkraftens fulla potential.

Swecos omfattande expertis på området, i kombination med lokal närvaro på många marknader, gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och vara ett stöd genom hela utvecklingsprocessen, såväl vid val av investeringsobjekt, nyutbyggnad som vid optimering av produktion.

Vi är med i alla steg och gör analys av vindresurser, förstudier, projektering, upphandling, byggledning, besiktning och optimering. Vi tar också fram investeringsalternativ baserat på vår omfattande databas med information från vindkraftparker och möjliga nyetableringar och vi värderar vinkraftobjekts potential och risk. Våra kunder är etablerade energibolag som vill utveckla sin vindkraftportfölj, nya aktörer som vill utveckla hållbar energiproduktion, samt investerare och finansiärer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Fredrik
  Axby
  Regionchef Heat & Power
  +46 705295775
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Fransson
  Regionchef, Power Distribution
  +46 706777074
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per-Olof
  Lögdahl
  Regionchef, Project Export
  +46 734124153
  Fxvpxn r-cbfg
 • Petter
  Stenström
  Regionchef Power Generation & Dams
  +46 706196572
  Fxvpxn r-cbfg