Solenergi

Sweco erbjuder samlad kompetens för att hjälpa er med er solcellssatsning, från tidig förstudie till besiktning av färdiga anläggningar och regelbunden driftuppföljning. Vi projektleder hela resan. Som oberoende tredjepart säkerställer vi att ni får ut så mycket som möjligt av er investering.

Oberoende rådgivning och expertis

Sweco tillser sina kunders långsiktiga intressen kopplat till investeringar i solcellsanläggningar. Som oberoende rådgivare och expert inom solenergi kan Sweco genomlysa och vägleda sina kunder rätt i deras solenergiinvesteringar för att få ut så mycket som möjligt av affären. Vi står på kundens sida och bistår med enstaka delmoment eller följer med genom hela processen, ni väljer själv Swecos inblandning efter hur ert behov ser ut.

Förstudie och investeringsstrategi

Vi kartlägger tekniska, ekonomiska och regulatoriska förutsättningar som kan tala mot och för en investering i solenergi givet era individuella och marknadens rådande förutsättningar och ger er förslag på investeringsstrategi.

Offertgranskning

Sweco granskar inkomna offerter med hänsyn till tekniska, fastighetsspecifika, ekonomiska och avtalsmässiga aspekter och ger ett utlåtande om vilket alternativ som ger mest träffsäkert resultat givet era förutsättningar.

Sweco jämför entreprenörernas tekniska lösningar mellan varandra i projekteringsprogram för att ställa entreprenörernas tekniska lösningar mot varandra på likvärdiga villkor.

Projektledning och representation

Vi agerar er förlängda arm och bistår med allt från kravställning och upphandling av anläggning, representation under byggfasen, till slutbesiktning och kontroll av att köpekontrakt efterlevs.


Vill du veta mer? Kontakta:

Gustav Orrevad, solenergiexpert, gustav.orrevad@sweco.se 
Anna-Maria Roslund, solenergiexpert, anna-maria.roslund@sweco.se

Se gärna våra referenser nedan och vilka arbetsmoment som de kunderna valde ingå. Sweco erbjuder även tjänster i form av informationsstöd, marknadsutveckling, elprisutveckling m.m.