Tariffer – för effektivare nätdrift

Med analys av tariffer ges bättre beslutsunderlag och förståelse för hur du kan optimera ditt nät. Syftet med Tariffanalys är att säkerställa kostnadsriktighet och långsiktig ekonomisk hållbarhet för ditt bolag.

Sweco har lång erfarenhet av att stötta nätbolag i utformning av tariffer; vår kompetens avseende genomförande av moderna och datadriva tariffanalyser har kontinuerligt utvecklats sedan 2013. Våra tariffanalyser och forskningsuppdrag grundar sig i användares faktiska mätdata för att säkerställa att tarifferna utformas på ett kostnadsriktigt sätt enligt gällande reglering. Swecos kompetens omfattar tariffer för såväl värme och el samt både in-och utmatning på samtliga av nätets spänningsnivåer.

Tariffer baserade på uppmätt effekt, snarare än överförd energi, har länge setts som ett sätt att uppmuntra till ett effektivt utnyttjande av nätet och ett incitament för användare att börja styra sin produktion/användning. Swecos analys svarar bland annat på hur en tidsdifferentierad effekttariff skulle påverka nätbolagets intäkter över året och hur kostnadsbilden för enskilda kunder skulle förändras med en ny tariffstruktur.

Tariffanalys för Nacka Energi AB

Nacka kommun växer och med det behovet av att försörja fler bostäder med el. Det behövs en effektivare nätdrift och ett behov av att segmentera kundgrupper för att möta rådande lagar.

Sweco har hjälpt Nacka Energi AB med att analysera timdata vilket genererat en nuvärdesbild av dagens tariffer. Med analysen har en plan framåt kunnat tas fram och Nacka kan nu ta nästa steg för att skapa en effektivare nätdrift.

Nacka Energi

"Tariffprojektet med Sweco präglades av ett lyhört samarbete, där konsulterna proaktivt vägde våra önskemål mot rådande regelverk. Trygghet och hög leveranskvalitet från början till slut."
Mikael Eriksson, controller på Nacka Energi AB

Kontakta