Swecos prioriterade hållbarhetstjänster

Räkna ut er klimatpåverkan eller engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet? Oavsett vad ni behöver hjälp med, har vi en hållbarhetstjänst som passar er verksamhet.

Sex hållbarhets tjänster

 • Klimatpokalen
 • Hållbarhetssolen
 • Hållbarhetscoachning
 • Klimatberäkning
 • Kickstart hållbarhet
 • Carbon cost management

Hållbarhetssolen

Swecos Hållbarhetssol™ är ett webbaserat verktyg som övergripande visar hur ett projekt, ett uppdrag, en plan eller en verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Verktyget används vid hållbarhetsbedömningar för att visualisera resultatet och baseras på de 17 globala målen med underliggande 169 delmål. Solen används med fördel redan i planeringsskedet av ett projekt för att exempelvis jämföra olika alternativ avseende hållbarhet, på samma sätt som en uppskattning görs för ekonomi och genomförbarhet. Den är även ett verktyg för att arbeta mer proaktivt med risker och möjligheter.

Ett visuellt verktyg i hållbarhetsbedömningar och definierade fokusområden ger inte bara eget lärande och ägarskap av hållbarhetsfrågor, utan skapar också en visuell bild som gör det enklare att kommunicera hur projektet bidrar till de globala målen.

LÄS MER OM HÅLLBARHETSSOLEN >> 

/siteassets/kampanj/hallbarhetstjanster/hallbarhetssolen_570x380.jpg

 • Elise
  Grosse
  Hållbarhetschef Bygg och Fastighet
  +46 708395614
  Fxvpxn r-cbfg