Kickstart hållbarhet

Påbörja ert arbete med hållbarhet genom en fartfylld introduktionsworkshop som väcker engagemang och skapar förståelse för hållbarhetsarbetet.

Kickstart hållbarhet

Kickstart Hållbarhet är ett utmärkt första steg för alla organisationer som vill ta hållbarhetsfrågan på allvar och behöver komma igång. Syftet är att öka medvetenhet och förståelsen för hållbarhet, och leder nästan alltid till ett andra, mer konkret steg, baserat på resultat och insikter. En startaktivitet som är lätt att arrangera och som inte kräver omfattande datainsamling eller andra förberedelser.

Många ledare vet att de behöver hantera hållbarhet och vill påbörja ett arbete men vet inte hur. Många medarbetare har hållbarhetsfrågan högt uppe på sin personliga agenda men får inte alltid utlopp för sitt engagemang. Kickstart Hållbarhet är en lösning för båda behoven. Resultatet blir en snabb första insikt i hur verksamheten kan jobba med hållbarhet och innebär att man kan vidta åtgärder omedelbart. Upplägget är lekfullt, fartfyllt och interaktivt och deltagarna lär av varandra vilket skapar tillit och driv i frågorna.


Vad är Kickstart Hållbarhet?
Kickstart Hållbarhet är ett lekfullt workshopbaserat grupparbete med inslag av presentation. Genererar datainsamling av uppskattad hållbarhetspåverkan och synliggör eventuellt gap mot marknadens förväntan.

Till vilka riktar sig tjänsten?
Alla bolag och organisationer som vill ta hållbarhetsfrågan på allvar och behöver komma igång.

Varför välja Kickstart Hållbarhet?
En lekfull startaktivitet som är lätt att arrangera och inte kräver omfattande datainsamling eller andra förberedelser.


Fördelar:

  • En värdeskapande kickoff-aktivitet
  • Påbörjar förankring
  • Lyfter fram kunskap som redan finns
  • Ger snabb action
  • Förtydligar koppling mellan innovation & hållbarhet
  • Skapar förståelse för egen verksamhet & kundbehov
  • Skapar trygghet i hållbarhetsfrågor för individ och grupp
  • Tar bort hinder mellan teknik- eller affärsområden

KONTAKTA OSS OM KICKSTART HÅLLBARHET >>