Klimatberäkning

Hur stor klimatpåverkan har er verksamhet? Ta hjälp av Sweco för att beräkna och visualisera vilken klimatpåverkan olika delar av verksamheten har.

Klimatberäkning

Swecos experter på hållbarhet hjälper dig som är ledare, chef eller hållbarhetsansvarig att få kunskap om vilken samlad klimatpåverkan er verksamhet har och ger er ett bra beslutsunderlag för att förbättra er klimatstrategi.


Vad är Klimatberäkning?
En Klimatberäkning är en beräkning av en verksamhets totala klimatpåverkan, och kan göras med olika beräkningsmetoder beroende på ambitionsnivå.

Till vilka riktar sig tjänsten?
Alla ledare och chefer med en ambition att förbättra hållbarheten i verksamheten. Särskilt relevant för alla som ansvarar för verksamhetens klimatmål och klimatförbättrande åtgärder och strategier.

Varför välja Klimatberäkning?
En klimatberäkning ger en bra bild av nuläget, och blir ett bra beslutsunderlag för att göra rätt prioriteringar, sätta klimatmål och ta fram klimathandlingsplaner och åtgärder.


Fördelar:

  • Skapar förståelse och konkret kunskap om er klimatpåverkan
  • Hjälper er att avgränsa
  • Skapar beslutsunderlag
  • Ger underlag för kommunikation
  • Innehåller hjälp med processledning

KONTAKTA OSS OM KLIMATBERÄKNING >>