Bim på Sweco

Digitaliseringen av samhället ökar snabbt och den digitala informationen blir allt viktigare. BIM är en metod för att designa byggnader och anläggningar. För oss på Sweco är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, det är lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens. BIM är inte enbart ett expertområde för några få specialister utan vi ser BIM som ett naturligt arbetssätt i alla projekt inom samhällsbyggandet. Samtliga intressenter kan delta i processen och tillsammans utformar vi lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet. Du kan läsa mer inom respektive område hur vi på Sweco kan hjälpa dig att dra nytta av fördelarna med BIM.

Tjänsteområden

 • BIM inom arkitektur
 • BIM inom byggkonstruktion
 • BIM inom infrastruktur
 • BIM inom installation
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • BIM inom Energi
 • BIM inom vatten och miljö

BIM inom arkitektur

Swecos arkitekter använder BIM-processer för att förbättra de estetiska, funktionella samt hållbarhets egenskaperna hos de byggnader vi designar. Sweco kan i tidiga digitala skisser visa vad olika projekt har för klimatavtryck. Tekniker som generativ och parametrisk design gör att vi snabbt kan utforska många alternativa designlösningar.  Sol-, energi- och vindsimuleringar gör att vi kan finjustera våra mönster för att skapa de mest hållbara och användarvänliga lösningarna för varje situation. Sweco skapar högkvalitativa visualiseringar och virtuella verklighetsmodeller (VR-modeller) som är enkla att kommunicera till våra kunder och andra intressenter. Genom desssa skapar vi ett bättre sätt att uppleva vår design långt innan de byggts eller designen fastställts. På Sweco erbjuder vi också 4D BIM och 5D BIM.

 • 4D BIM gör det möjligt för oss att också planera logistiken kopplat till den byggnad som ska byggas. Det gör att vi kan undvika eventuella åtkomst- och säkerhetsproblem genom att identifiera dem tidigt i designprocessen.
 • 5D BIM-teknik gör att vi kan övervaka kostnaderna för ett projekt under designprocessen så att konsekvenserna av olika förändringar kan bedömas och jämföras.
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/bim/bim-pa-sweco_570_380.jpg

 • James
  Manfield
  Nationell samordnare Bentley
  +46 768286713
  Fxvpxn r-cbfg
 • Inga-Lill
  Bryskhe
  Nationell samordnare Revit
  +46 722379957
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ellen
  Bodström
  Nationell samordnare Revit
  +46 703257267
  Fxvpxn r-cbfg

KONTAKTA OSS

 • Jan
  Eilertsen
  BIM-Ledare, Vatten och Miljö
  +46 738169935
  Fxvpxn r-cbfg
 • Oskar
  Fängström
  Digitaliseringschef, energi
  +46 703863470
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jesper
  Persson
  Gruppchef, IT för samhällsutveckling
  +46 706077341
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Arnell
  BIM-strateg, Järnväg
  +46 702105004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Joachim
  Ahnsjö
  Affärsområdeschef BIM/VDC, Anläggning
  +46 725095163
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sölve
  Harr
  BIM-ledare, Installation
  +46 705831889
  Fxvpxn r-cbfg
 • Adam
  Röing
  BIM-ledare, Konstruktion
  +46 730655415
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg