Bim på Sweco -

Digitaliseringen av samhället ökar snabbt och den digitala informationen blir allt viktigare. BIM är en metod för att designa byggnader och anläggningar. För oss på Sweco är BIM inte bara en fråga om teknik och teknikutveckling, det är lika mycket en fråga om arbetssätt och kompetens. BIM är inte enbart ett expertområde för några få specialister utan vi ser BIM som ett naturligt arbetssätt i alla projekt inom samhällsbyggandet. Samtliga intressenter kan delta i processen och tillsammans utformar vi lösningar för att få ett bra slutresultat utan kostsamma ändringar i slutskedet. Du kan läsa mer inom respektive område hur vi på Sweco kan hjälpa dig att dra nytta av fördelarna med BIM.

Tjänsteområden

 • BIM inom byggkonstruktion
 • BIM inom arkitektur
 • BIM inom infrastruktur
 • BIM inom IT för samhällsutveckling
 • BIM inom Energi
 • BIM inom vatten och miljö

BIM inom byggkonstruktion

Swecos byggkonstruktörer arbetar med BIM i samtliga processer. I tidiga skeden av våra kunders projekt kan vi genom att specificera våra 3D-modeller med korrekt information skapa precisa kostnadskalkyler och tidsplaner som enkelt kan uppdateras genom projektets gång.   

Vi ser BIM som det självklara valet för att skapa smidiga informationsflöden och effektiva arbetsprocesser i våra projekt mellan både ur ett internt och externt perspektiv. 

Med hjälp av BIM-modellen kan vi exempelvis automatisera en multidisciplinär kompabilitetskontroll, vilket minimerar eventuella felmarginaler och bidrar till en kvalitetssäkring. 

Vi underlättar också logistiken i byggprocessen med hjälp av BIM. Vi får en tydlig överblick över vad som ska monteras vart, när och hur. Med hjälp av digitala verktyg som exempelvis VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) kan vi visuellt  förtydliga situationer från arbetsplatsen för olika intressenter. Genom att koppla samman byggarbetsplatsen med våra informationsmodeller ökar både förståelsen kring situationerna och spårbarheten av dem.  

När en informationsmodell övergår till förvaltning så kan processer i detta skede underlättas. Information kring konstruktionens egenskaper kan virtuellt inspekteras och fungera som underlag vid underhåll genom hela konstruktionens livslängd.  

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/bim/bim-pa-sweco_570_380.jpg

KONTAKTA OSS

 • Jan
  Eilertsen
  BIM-Ledare, Vatten och Miljö
  +46 738169935
  Fxvpxn r-cbfg
 • Oskar
  Fängström
  Digitaliseringschef, energi
  +46 703863470
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jesper
  Persson
  Gruppchef, IT för samhällsutveckling
  +46 706077341
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Arnell
  BIM-strateg, Järnväg
  +46 702105004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Joachim
  Ahnsjö
  Affärsområdeschef BIM/VDC, Anläggning
  +46 725095163
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sölve
  Harr
  BIM-ledare, Installation
  +46 705831889
  Fxvpxn r-cbfg
 • Adam
  Röing
  BIM-ledare, Konstruktion
  +46 730655415
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Neregård
  DIGITALISERINGSCHEF, ARKITEKTUR
  +46 768095228
  Fxvpxn r-cbfg