FN:s globala mål för hållbar utveckling

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål.

Globala målen

 • 1. Ingen fattigdom
 • 2. Ingen hunger
 • 3. Hälsa och välbefinnande
 • 4. God utbildning för alla
 • 5. Jämställdhet
 • 6. Rent vatten och sanitet
 • 7. Hållbar energi för alla
 • 8. Anständiga arbetsvillkor och god tillväxt
 • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • 10. Minskad ojämlikhet
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringen
 • 14. Hav och marina resurser
 • 15. Ekosystem och ekologisk mångfald
 • 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 • 17. Genomförande och globalt partnerskap

1. Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomst-länder.

/globalassets/about_us_parallax.jpg