Swecos arbete med FN:s 17 globala mål

FNs 17 globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling som alla länder förbundit sig till. Som Europas ledande konsult för framtidens samhällen och städer har Sweco unik kunskap om vad som behövs för att skapa en hållbar stad. Med Swecos samlade kompetens bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och arbetar tillsammans med våra kunder med samtliga 17 globala mål.

goldmann_900x600.jpg
Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer på Sweco Sverige.

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och gäller fram till 2030. De består av 17 mål och 169 delmål som syftar till att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

– Nu börjar nedräkningen, om bara tio år ska hela världen ha uppnått de globala hållbara utvecklingsmålen! Efter en ganska trög start där många nog undrade lite hur målen skulle integreras i verksamheten, ser vi nu både från politik och näringsliv ett oerhört driv i att vara en del av lösningen även inom utvecklingsmål som kanske inte traditionellt setts som centrala för verksamheten. Jag är glad och stolt att Sweco varit och fortsätter vara behjälpliga för så många av våra kunder som vill framtidssäkra sin verksamhet, säger Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer på Sweco.

En viktig poäng med målen är att inte välja ut några enskilda av dem, utan relatera till dem alla – även om vissa kan vara mer affärskritiska eller på andra sätt centrala för verksamheten. Det är också viktigt att se hur målen interagerar, där till exempel målen om att avskaffa fattigdom och hunger hänger intimt samman med hur väl vi lyckas med klimatmålet. Denna typ av synergieffekter mellan de 17 målen och de 169 undermålen betonas starkt av Sweco, som också var med i processen att ta fram målen. Sweco betonar också vikten av att synliggöra hur man arbetar med de globala målen, och har för detta utvecklat Hållbarhetssolen om också fungerar som ett hjälpmedel för den som vill se hur väl ett projekt eller en verksamhet bidar till att de 17 målen uppfylls.

– Det är en gigantisk uppgift och klockan tickar förfärande snabbt mot 2030. Men varje framsteg innebär bättre livsvillkor för oss och de som kommer efter oss – och så länge det inte är en självklarhet att uppfylla hållbarhetsmålen, är det ju en konkurrensfördel för den som gör det!

Vill du veta mer? Kontakta: 

Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco Sverige, mattias.goldmann@sweco.se