Minska klimatpåverkan – minska kostnaderna

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. På Sweco har vi tagit till oss denna utmaning och förstår att det ligger ett ansvar hos oss som designers och ingenjörer att minska denna påverkan. Sweco kan visa på att klimatsmarta val ofta leder till att åtgången av material och energi minskar vilket leder till att anläggningskostnaden ofta minskar i optimeringsprocessen. På Sweco är detta en del av vårt erbjudande inom Carbon Cost Management.

I Sverige har vi sedan 2018 en klimatlag som säger att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi på Sweco använder oss av Carbon Cost Management och Carbon Cost-optimering för att minska koldioxidutsläppen och vi vågar dessutom påstå att vårt klimatsmarta erbjudande i många fall gör det billigare för dig som kund. Klimatsmarta val leder ofta till att åtgången av material och energi minskar och kan ge en direkt effekt på kostnadsbilden.

Tillsammans med våra kunder planerar och projekterar vi framtidens städer och samhällen det ger oss möjligheten att i ett tidigt stadium ge råd som kan främja kostnadseffektiva och klimatsmarta val. Kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Genom att fatta rätt beslut så tidigt som möjligt ökar möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Vi kan göra skillnad och ju tidigare i processen vi får komma in, desto större skillnad kan vi göra. 

Sweco erbjuder rådgivning, analyser och kalkyler. Vi vägleder både på strategisk nivå och i de tekniska detaljerna, i framtagande av kravställningar i upphandlingar och inom alla delar av samhällsbyggnad. Vi finns också med i alla planerings- och projekteringsskeden av ett projekt.

CARBON COST EN AV NYCKLARNA TILL ATT STÄVJA KLIMATKRISEN

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader. 

Ladda ner sammanfattning av rapporten här: Carbon Cost in infrastructure: The Key to the Climate Crisis?

Vill du veta mer om Carbon Cost Management och Carbon Cost-optimering ? Kontakta oss: 

 

carboncost_kontakt.jpg

Tabita Gröndal, klimatexpert, infrastruktur och samhällsutveckling, 070 251 81 45, tabita.grondal@sweco.se 

Robert Jonasson, hållbarhetskoordinator, infrastruktur och anläggning, 070 239 11 92, robert.jonasson@sweco.se 

Elise Grosse, hållbarhetschef Bygg och fastighet, 070 839 56 14elise.grosse@sweco.se