Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund. Genom den otroliga spännvidd av spännande projekt som våra kunder anlitar oss för får vi en unik helhetssyn av samhället och vart det är på väg. På Sweco ser vi att människan och miljön alltid måste stå i centrum för våra lösningar. Tekniken är en möjliggörare som sannolikt innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar. Samtidigt är teknikutvecklingen en stor utmaning i sig. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och innovation och det har alltid varit en del av Swecos ursprung, en del av vår kultur. Vi planerar och utformar smart med ett helhetsperspektiv, för att hitta smarta lösningar för såväl städer, industri, företag och samhället.

Relaterade tjänster

 • 3D
 • BIM
 • Energilager
 • FME
 • GIS
 • ITS och trafiksystem
 • Informations- och datasamordning
 • Samhällsanalyser
 • Telesystem
 • Elsystem
 • Strategi och verksamhetsstöd
 • Styr- och övervakningssystem/Automation
 • Systemutveckling
 • VVS

3D

Digitala tredimensionella modeller av byggprojekt ger våra kunder och andra som påverkas av satsningen möjlighet att se och förstå slutresultatet. 3D har en förmåga att väcka planer till liv redan på idéstadiet och göra avancerade ritningar lättare att ta till sig.

Genom att kombinera tredimensionella husmodeller och flygfoton med terräng- och höjdinformation beskriver vi verkligheten på ett mycket åskådligt sätt. Möjligheten att visualisera ökar kvaliteten på det färdiga resultatet samtidigt som arbetet går snabbare och kostnaderna blir lägre.

Swecos experter skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar, från enkla visualiseringar till avancerade 3D-applikationer på webben. Vi har utvecklat egna system för att samla olika typer av data i gemensamma modeller, bland annat en lösning för att enkelt visa 3D i vanliga webbläsare och mobila enheter.

Sweco kan även bistå med att samla in nödvändig information genom olika typer av datainsamling kopplat till vår mätverksamhet.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smartstad570x380.jpg

Kontakta oss