• Smarta städer

    Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund. Genom den otroliga spännvidd av spännande projekt som våra kunder anlitar oss för får vi en unik helhetssyn av samhället och vart det är på väg.

På Sweco ser vi att människan och miljön alltid måste stå i centrum för våra lösningar. Tekniken är en möjliggörare som sannolikt innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar.

Samtidigt är teknikutvecklingen en stor utmaning i sig. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och innovation och det har alltid varit en del av Swecos ursprung, en del av vår kultur. Vi planerar och utformar smart med ett helhetsperspektiv, för att hitta smarta lösningar för såväl städer, industri, företag och samhället.

Med Sweco är framtiden smart och hållbar

Jobbar du med lyktstolpar? Hur kan vi nyttja dem smartare?

Magnus Lindén, energiexpert på Sweco, ger oss sina tankar kring ämnet.

 

Ta del av våra experters tankar
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/magnus_lyktstolpe_480_270.jpg

NYA MODELLER UTVECKLAS FÖR FRAMTIDENS SMARTA GATOR

Sweco har tagit fram riktlinjer för framtidens smarta gator i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med KTH, Chalmers, VTI, Spacescape och White. Projektet syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator som möter framtida utmaningar med bland annat urbanisering, digitalisering och klimatförändringar.

Läs mer
/siteassets/nyheter/2018/12_december/smarta_gator_480x270.jpg

SWECO PARTNER I NYTT NATIONELLT AI-CENTER

Sweco är founding partner till det nationella forskningscentret AI Innovation of Sweden som är etablerat på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Läs mer
/siteassets/nyheter/2019/02-februari/ai-480x270w.jpg

GÖTEBORG FÖRBEREDER FÖR DIGITAL TVILLING

För att underlätta utvecklingen av staden har Göteborg beslutat att skapa en digital tvilling som innehåller relevant information om alla byggnader, vägar, träd och liknande. Sweco har kartlagt vilken information som behövs och hur den kan lagras i en City Information Model. 

Läs mer
/siteassets/nyheter/2019/02-februari/gbg-virt480x270w.jpg

SWECOS BLOGG OM SMARTA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

För att få en fördjupad bild över bredden av utmaningar, möjliga lösningar och befintliga uppdrag som vi arbetar med, läs gärna vår blogg, där vi är flera medarbetare från Swecos alla olika verksamheter som är med och skriver. Här finns även en aktuell rapportering av vad som är på gång inom det roliga och utmanande ämnet – våra framtida smarta och hållbara städer och samhällen.

 

Följ våra bloggande konsulter här
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/columbo480x270.jpg

Kontakta oss