• Med Sweco är framtiden smart och hållbar

  Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Att beskriva smarta städer och samhällen med bara ett par ord eller ett par meningar ger ofta en begränsad bild. De riktigt smarta lösningarna för framtidens städer och samhällen kan vara allt från en smart lyktstolpe till en region som med hjälp av ny teknik och data fördelar resursanvändning på ett klokt sätt över flera mindre samhällen. En sak vet vi, och det är att vi behöver ha samtliga discipliner med när vi planera och utformar framtidens smarta och hållbara städer, det är när vi arbetar tillsammans som vi är innovativa och nytänkande. 

Ta del av våra experters tankar om vad som är på gång inom ämnet – våra framtida smarta och hållbara städer och samhällen.

Magnus Lindén

Jobbar du med lyktstolpar? Hur kan vi nyttja dem smartare? Magnus Lindén, energiexpert på Sweco, ger oss sina tankar kring ämnet.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/magnus_lyktstolpe_480_270.jpg
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/jenny_iot_480_270.jpg

Jenny Carlstedt

I framtidens smarta och hållbara städer och samhällen spelar tekniken en stor roll. Vår expert Jenny Carlstedt berättar om utmaningen med att utforma städernas plattformar klokt för att skapa trygga och inkluderande städer och samhällen.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/fredrik_maria_480_270.jpg

Fredrik Björk och Maria Ahlberg

Industrin står mitt i en kulturförändring. Vad ska man tänka på när man utvecklar framtidens smarta industrier? Våra experter inom smart industri Fredrik Björk och Maria Ahlberg berättar mer.

Arvid nelehag

Kan vatten vara smart? Ja, absolut! Lyssna på vår vatten- och miljöexpert Arvid Nelehag som berättar om framtidens smarta och hållbara lösningar.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/arvid_480_270.jpg
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/elise_grosse_480_270.jpg

Elise Grosse

Hur planerar vi för framtidens smarta och hållbara städer? Lyssna på Elise Grosse, hållbarhetschef för Swecos bygg- och fastighetssegment, som delar med sig av sina bästa lösningar.

Magnus Lindén

Arbetar du med energifrågor? Vill veta mer om hur vi skulle kunna återanvända all överskottsenergi som vi släpper ut? Swecos energiexpert Magnus Lindén berättar hur vi gör det möjligt!

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/magnus_energi_480_270.jpg
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/elisabetoper_480_270.jpg

Elisabet Spross och Per Norrbin

Vill du veta mer om utvecklingen av smart och hållbar infrastruktur? Våra infrastrukturspecialister Elisabet Spross och Per Norrbin berättar mer

Jenny Carlstedt

Det har gått en tid sedan uttrycket Smarta städer myntades, vad innebär smarta städer idag? Experten Jenny Carlstedt berättar vad det innebär för oss på Sweco.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/jenny_carlstedt_smarta_stader480x270.jpg

Kontakta oss

 • Elisabet
  Spross
  Transportinfrastruktur och Innovation
  +46 731509834
  Fxvpxn r-cbfg
 • Elise
  Grosse
  Hållbarhetschef Bygg och Fastighet
  +46 708395614
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Ahlberg
  Projektledning
  +46 724526157
  Fxvpxn r-cbfg