Urban Energy

Med ca 17 000 experter som planerar och utformar våra städer och samhällen, skapar Sweco en mer hållbar framtid. För att visa på vår expertis - både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – som en ledande rådgivare för utvecklingen av Europas städer - har Sweco lanserat ett globalt initiativ kallat Urban Insight. Detta initiativ ger oss insikter kring hållbar stadsutvecklingen i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta våra energiexperter 

magnusochmaria_4_900px.jpg

Magnus Lindén, 070 994 13 58, magnus.linden@sweco.se
Maria Xylia, 076 069 34 52, maria.xylia@sweco.se 

OM URBAN INSIGHT

Urban Insight är ett långsiktigt initiativ och bygger på en serie rapporter skrivna av Swecos experter.

Rapporterna publiceras löpande under året, med olika tema varje år. Under 2018 var temat Urban Move - hållbar utveckling och mobilitet i Europas stader. I år, 2019 är temat energi, med sex rapporter som kommer släppas under året.

Här kan du ta del av det senaste sammanfattningarna av rapporterna och också höra vår energiexpert Magnus Lindén kommentera. 

Rapport #6 – Energy transition: How can you contribute?

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring hos energikonsumenter och därmed deras bidrag till energiomställningen? I denna Urban Insight rapport ger Sweco-experter och forskare tips på vad du kan göra för att bidra till energiomställningen. 

Ladda ner sammanfattning av rapporten här

Rapport #5 – Beyond the Tipping Point: Future Energy Storage 

För att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader måste energilagringskapaciteten tredubblas till år 2050. Rapporten studerar energiförvaring och dess roll i att bekämpa klimatförändring samt hur vanliga missförstånd påverkar implementeringen av nya teknologier.

Ladda ner sammanfattning av rapporten här

Rapport #4 – Fullständig elektrifiering är inom räckhåll – och billigare än man kan tro

Elektrifieringen är ett av våra bästa verktyg för att minimera klimatförändringarna. Men hur ska det gå till och vad kommer det att kosta? Swecos energiexpert Magnus Lindén reder ut begreppen!

Ladda ner sammanfattning av rapporten här

Rapport #3 – REDUCE, REUSE AND REIMAGINE – SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN THE CITY

Visste du att produktionen av el och värme står för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser inom EU? Med modern teknik skulle utsläppen kunna minskas och stora mängder av energin vi använder återanvändas.

Ladda ner sammanfattning av rapporten här.

 

Rapport #2 The Limits to Renewable Energy.

Vi har tekniken och infrastrukturen som krävs för att öka användningen av förnybar energi. Men vad är det som håller oss tillbaka? 

Ladda ner sammanfattning av rapporten här.

För mer information om Urban Insight och för att läsa rapporterna i sin helhet, besök Urban Insights websida: swecourbaninsight.com

Rapport #1 Electricity: How long could we survive without it?

När städer växer, ökar också behovet av elektricitet. Idag är vi beroende av el för allt från att tillhandahålla vatten till att driva sjukhus, trafikkontrollsystem och kommunikationer. Strömavbrott utgör därför ett stort hot mot samhällen när det kommer till säkerhet, uppvärmning, nedkylning, näring, sjukvård och fritid.

Ladda ner sammanfattningen av rapporten här.

Vi har tekniken och infrastrukturen som krävs för att öka användningen av förnybar energi. Men vad är det som håller oss tillbaka? 

Vill du prata energi med oss?

Kontakta vår energiexpert Magnus Lindén, 070 994 13 58, magnus.linden@sweco.se