• Urban Insight

Swecos cirka 17 000 experter planerar och utformar städer och samhällen, tillsammans med kunder, och samarbetspartners skapar vi en mer hållbar framtid.

För att dela med oss av våra kunskaper och vad vi lär oss - både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – i utvecklingen av städer i hela Europa har Sweco lanserat ett globalt initiativ vi kallar Urban Insight.

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe

Vi ser fler exempel på extrema väderförhållanden nu än någonsin tidigare. Det största hotet för våra mest utsatta medborgare, de mycket unga och de äldre, är extrem värme. När antalet invånare i våra städer ökar utmanas vi att utforma stadsmiljöer som kommer att vara motståndskraftiga mot extrem värme och långvariga värmeböljor. Vi behöver tillämpa designprinciper för att bygga sociala och fysiska strukturer som passar småbarn och pensionärer i säkra, levande och roliga miljöer. Läs mer om hur det kan göras i vår senaste Urban Insight-rapport!

Ladda ner rapporten här (svensk version)

Ta del av rapporten här
/siteassets/startpage/ui_3_570x380_logo.jpg

NEIGHBOURHOODS OF TOMORROW: DESIGNING FOR CLIMATE RESILIENCE

Den senaste Urban Insight-rapporten visar att det är möjligt att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser samtidigt som grönytor, boendemiljö och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras. Genom en hållbar och smart utveckling kan framtidens medborgare trots utmaningar som värmeböljor, regn och översvämningar se fram emot grönare, mer levande och mer produktiva stadsdelar än idag! 

Ladda ner sammanfattning av rapporten här.

Ta del av rapporten här
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_2_570x380_logo.jpg

Carbon Cost en av nycklarna till att stävja klimatkrisen

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader.

Läs mer om det och Swecos unika möjligheter i vår Urban Insight-rapport: Carbon Cost in infrastructure: The Key to the Climate Crisis?

Ladda ner hela rapporten här

Ladda ner sammanfattningen av rapporten här
/siteassets/startpage/ui1_2020_570x380_logo.jpg

Från Energy till Climate Action - dags för Urban Insight 2020

2019 var temat Urban Energy - 2020 är det dags att agera för klimatet. Temat för Urban Insight 2020 är Climate Action och då tar hållbarhetschefen Emelie Lindqvist-Persson över stafettpinnen som talesperson för Urban Insight 2020.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/emelie_l_570x380.jpg

Climate Action – Sex rapporter 2020 för klimatet

Med 70 000 uppdrag har vi ett ansvar men också en samlad kompetens om hur vi kan agera för att vände de negativa utsläppskruvorna!

Tre konkreta saker:
1. Agera nu!
2. Stora institut och aktörer måste ta täten.
3. Climate action-projekt måste vara en del av en helhet.

Fler insikter från Swecos experter kommer i Urban Insight under året. Första rapporten “Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis?” släpps den 31 mars!

Läs mer om Climate Action
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/climate_action_480x270.jpg

URBAN ENERGY - URBAN INSIGHT 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet? 

I sex rapporter inom energiområdet var temat för Urban Insight 2019 Urban Energy, här ger Sweco-experter och forskare prov på insikter och konkreta åtgärder.

Ta mig till Urban Energy
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/magnus_lyktstolpe_480_270.jpg

AGERA NU! SWECOS HÅLLBARHETSBLOGG

Mer insikter och åsikter i vår blogg om hur vi kan agera nu för att minska vår klimatavtryck. Som företag, samhälle och individer.

Här bloggar vår hållbarhetschef Mattias Goldman, talespersonen för Urban Insight 2020 Emelie Lindqvist-Persson och fler av Swecos experter.

Till bloggen
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_480x270.jpg

Kontakta oss

 • Emelie
  Persson Lindqvist
  Hållbarhetschef Swecos Industri och Energisegment
  +46 725468550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mattias
  Goldmann
  Hållbarhetschef
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mårten
  Skånman
  Projektledare Urban Insight Sweco Sverige
  Fxvpxn r-cbfg