• Urban Insight

Swecos cirka 17 000 experter planerar och utformar städer och samhällen, tillsammans med kunder, och samarbetspartners skapar vi en mer hållbar framtid.

För att dela med oss av våra kunskaper och vad vi lär oss - både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – i utvecklingen av städer i hela Europa har Sweco lanserat ett globalt initiativ vi kallar Urban Insight.

Här kan du läsa rapporter och insikter vi sammanställer och delar med oss kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

 

Ny talesperson och nytt tema för Urban Insight 2021

I år kommer vår kunskapsplattform Urban Insight att vara scenen för ytterligare en fördjupning inom hållbarhet med fokus på tre områden där Sweco kan göra skillnad: hälsosam mobilitet, hälsosamma byggnader och städer samt hälsosamma vattensystem.

Ny talesperson för Urban Insight i Sverige är Vania Khairallah, Mobilitetskonsult och hållbarhetskoordinator, Samhällsanalys och mobilitet. 

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/vanja480.jpg

Urban health & Wellbeing - årets tema

Många urbana miljöer upplevs som stressfulla och direkt farliga för vår hälsa. De kan vara giftiga miljöer som både är skadliga för miljön och vårt välbefinnande.

I år ställer vi oss frågan: hur kan våra städer transformeras till det bättre och vara mer socialt hållbara? Swecos experter undersöker i årets publiceringar av Urban Insight dåtid och nutid och målar upp en vision av en nära framtid där städer är en plats för hälsa och välbefinnande.

Läs mer om vårt nya tema Urban Health and wellbeing
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_urbanhealt_480.jpg

Going Circular – a vision for urban transition

Från och med 2020 ska 70 procent av allt byggavfall återvinnas enligt ett EU-beslut. Det innebär att bygg -och anläggningsbranschen står inför en betydande utmaning att gå från en linjär till cirkulär strategi. En del i den strategin är att satsa på återbruk av fastighetsbestånd , vilket beskrivs som avgörande i Swecos senaste Urban Insight-rapport – Going circular – A vision for urban transition.

Ladda ner sammafattning av rapporten här
Ladda ner rapporten här

Besök Urban Insight
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_6_570x380.jpg

Planning for Climate Adaptation: Key actions for resilient and adaptive cities of the future

Majoriteten av Europas städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning, och bland de städer som har en plan, har ingen lyckats implementera planen helt. Det beskriver Sweco i den nya Urban Insight-rapporten Planning for Climate Adaptation. I rapporten visar Sweco dels fyra trender och utmaningar inom klimatanpassning, dels tio lösningar för kommuner att komma vidare i arbetet med klimatanpassning.

Ladda ner sammafattning av rapporten här
Ladda ner rapporten här

Besök Urban Insight
/siteassets/startpage/ui_5_570x380_logo.jpg

Building in biodiversity: For climate, for health

Nästan 75% av Europas befolkning bor i en stad. Hotet mot den biologiska mångfalden utgör även ett direkt hot mot människors hälsa och välbefinnande. Hur kan vi bäst använda urbana miljöer som en del av det ekologiska systemet? Traditionellt har vi utformat våra städer, stadsdelar, gator och gröna ytor på ett sätt som visat sig mindre motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändringar. Genom att förstå ekosystemtjänster och fokusera mer på att bevara och hjälpa den biologiska mångfalden i våra stadsrum kan vi säkerställa en hälsosammare framtid för alla.
I den senaste Urban Insight-rapporten visar Sweco hur vi kan designa framtidens stadsmiljöer och göra våra städer till en positiv kraft för biologisk mångfald.
Ladda ner sammanfattning av rapporten här (svensk version)
Ladda ner rapporten här (svenska version)

Besök urban insight
/siteassets/startpage/ui_4_570x380_logo.jpg

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe

Vi ser fler exempel på extrema väderförhållanden nu än någonsin tidigare. Det största hotet för våra mest utsatta medborgare, de mycket unga och de äldre, är extrem värme. När antalet invånare i våra städer ökar utmanas vi att utforma stadsmiljöer som kommer att vara motståndskraftiga mot extrem värme och långvariga värmeböljor. Vi behöver tillämpa designprinciper för att bygga sociala och fysiska strukturer som passar småbarn och pensionärer i säkra, levande och roliga miljöer. Läs mer om hur det kan göras i vår senaste Urban Insight-rapport!

Ladda ner rapporten här (svensk version)

Ta del av rapporten här
/siteassets/startpage/ui_3_570x380_logo.jpg

NEIGHBOURHOODS OF TOMORROW: DESIGNING FOR CLIMATE RESILIENCE

Den senaste Urban Insight-rapporten visar att det är möjligt att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser samtidigt som grönytor, boendemiljö och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras. Genom en hållbar och smart utveckling kan framtidens medborgare trots utmaningar som värmeböljor, regn och översvämningar se fram emot grönare, mer levande och mer produktiva stadsdelar än idag! 

Ladda ner sammanfattning av rapporten här.

Ta del av rapporten här
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_2_570x380_logo.jpg

Carbon Cost en av nycklarna till att stävja klimatkrisen

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader.

Läs mer om det och Swecos unika möjligheter i vår Urban Insight-rapport: Carbon Cost in infrastructure: The Key to the Climate Crisis?

Ladda ner hela rapporten här

Ladda ner sammanfattningen av rapporten här
/siteassets/startpage/ui1_2020_570x380_logo.jpg

Från Energy till Climate Action - dags för Urban Insight 2020

2019 var temat Urban Energy - 2020 är det dags att agera för klimatet. Temat för Urban Insight 2020 är Climate Action och då tar hållbarhetschefen Emelie Lindqvist-Persson över stafettpinnen som talesperson för Urban Insight 2020.

/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/emelie_l_570x380.jpg

Climate Action – Sex rapporter 2020 för klimatet

Med 70 000 uppdrag har vi ett ansvar men också en samlad kompetens om hur vi kan agera för att vände de negativa utsläppskruvorna!

Tre konkreta saker:
1. Agera nu!
2. Stora institut och aktörer måste ta täten.
3. Climate action-projekt måste vara en del av en helhet.

Fler insikter från Swecos experter kommer i Urban Insight under året. Första rapporten “Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis?” släpps den 31 mars!

Läs mer om Climate Action
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/climate_action_480x270.jpg

URBAN ENERGY - URBAN INSIGHT 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet? 

I sex rapporter inom energiområdet var temat för Urban Insight 2019 Urban Energy, här ger Sweco-experter och forskare prov på insikter och konkreta åtgärder.

Ta mig till Urban Energy
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/smarta-stader/magnus_lyktstolpe_480_270.jpg

AGERA NU! SWECOS HÅLLBARHETSBLOGG

Mer insikter och åsikter i vår blogg om hur vi kan agera nu för att minska vår klimatavtryck. Som företag, samhälle och individer.

Här bloggar vår hållbarhetschef Mattias Goldman, talespersonen för Urban Insight 2020 Emelie Lindqvist-Persson och fler av Swecos experter.

Till bloggen
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/urbaninsihgt/ui_480x270.jpg

Kontakta oss

 • Emelie
  Persson Lindqvist
  Hållbarhetschef Swecos Industri och Energisegment
  +46 725468550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mattias
  Goldmann
  Hållbarhetschef
  +46 703090045
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mårten
  Skånman
  Projektledare Urban Insight Sweco Sverige
  Fxvpxn r-cbfg