Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Digitaliseringen möjliggör ökad effektivisering och förbättrade processer. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv, modern, resurssnål, hållbar produktion samt en säker arbetsmiljö. Nytänkande och förmåga att hitta smarta lösningar för att optimera och utveckla industriprocessen är i dag avgörande framgångsfaktorer för att forma en hållbar smart industri för framtiden.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Anläggningskonstruktion

Swecos industriexperter levererar effektiva och resurssnåla konstruktionslösningar inom energi- och industrisektorn. Vi kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv och bidrar med hållbara lösningar som skapar konkurrenskraft för våra kunder.

Våra experter inom anläggningskonstruktion arbetar med projektering inom process, rör, mekanik, el och automation. Vi optimerar anläggningens kompletta utformning tillsammans med dig som kund och finns med hela vägen till installation och uppstart. Det gäller såväl stora investeringar i ny- och ombyggnationer som mindre underhållsprojekt. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion, samt en säker arbetsmiljö.

Vårt tjänsteutbud sträcker sig genom ett projekts samtliga faser. Från tidigt skede med utförande av konceptstudier, investeringskalkyler och utredningar. Följt av processdesign med framtagning av flödesscheman och fabrikslayouter . Under genomförandefas utförs allt från egen projektering till upphandling och montageledning. För idrifttagning av ny anläggning erbjuds tjänster som utcheckning, kontroll och besiktning.

Genom erfarenhet och engagemang i kombination med kraftfulla verktyg, skapar vi resurssnåla, energieffektiva, smarta och hållbara lösningar.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

 • Harald
  Bäck
  Projekt och Marknadschef, Industri Malmö
  +46 734122997
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  divisionschef Energi & industri
  +46 706982398
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Magnusson
  Affärsutvecklingschef Industri
  0708764353
  Fxvpxn r-cbfg