Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion samt en säker arbetsmiljö.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Anläggningskonstruktion

Swecos industriexperter levererar effektiva och resurssnåla konstruktionslösningar inom energi- och industrisektorn. Genom att kombinera detaljkunskap och helhetsperspektiv bidrar vi med hållbara lösningar som skapar konkurrenskraft för våra kunder.

Våra experter arbetar med konstruktion inom mekanik, rör, el och automation. Vi optimerar anläggningens utformning tillsammans med dig som kund och finns med hela vägen till installation och uppstart.

Sweco har den breda kompetens som krävs för att leda ett projekt från förstudie till färdig anläggning. Det gäller såväl stora investeringar i ny- och ombyggnationer som mindre komplettering och förändring. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion, samt en säker arbetsmiljö.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

Kontakt

 • Thomas
  Fogelström
  Vd Industri
  +46 703253405
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg