Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion samt en säker arbetsmiljö.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Elektronik
 • Logistik
 • Processteknik

Elektronik

Swecos innovativa produktutveckling inom industrielektronik- och telekommunikation skapar nya smarta lösningar för kunderna. Vi har till exempel utvecklat mjukvara för sågverk som utnyttjar råvaran maximalt och exakta mätsystem för tunga fordon som minskar slitage och miljöbelastning.

Genom att kombinera mjukvara, elektronik, industriell design, mekanik- och projektledning hjälper vi våra kunder att utveckla produkter och lösningar som sparar resurser och minskar kostnader genom ett smartare användande.

Våra experter sitter på en bred och omfattande kunskap och i nära samarbete med kunden utvecklar vi hållbara lösningar – från idé till verklighet. 

Läs mer om Sweco Elektronik

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

Kontakt

 • Thomas
  Fogelström
  Vd Industriteknik
  +46 703253405
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg