Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion samt en säker arbetsmiljö.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Logistik

Bra logistik ger möjlighet att använda företagets kapacitet maximalt genom att effektivisera flöden. Vi är Nordens ledande logistikkonsult inom produktionseffektivisering, lagerlogistik, sjukhuslogistik och distributionslogistik.

Swecos logistikexperter har som rådgivande konsulter utfört över 3000 uppdrag som innefattar allt från förstudier till detaljstudier, upphandlingar och genomförandeprojekt. Vi arbetar nära dig som kund och kan ta rollen som logistikexpert, projektledare eller delprojektledare. Vårt oberoende från leverantörer gör att vi alltid kan rekommendera den bästa lösningen. Till vår hjälp i projekten har vi strukturmodeller och simuleringsverktyg.

Inom produktion effektiviserar vi verksamheten genom att ta fram förbättrade produktionsupplägg och produktionsstyrning med verktyg som Lean.

Med lagerlogistik skapar vi förbättrad konkurrenskraft, genom lagerupplägg, layouter, effektiviseringar, automation, WMS, IT, strukturanalyser och tyngdpunktsberäkningar.

Sjukhus förbättrar sin service genom smidigare personal- och materialflöden. Sweco utför även design och projektering av system som rörpost och sopsug.

Sweco hjälper företag att framtidssäkra distribution genom transportupplägg och distributionsstrukturer. Vi har även bred kompetens och erfarenhet av hamnlogistik.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

Kontakt

 • Thomas
  Fogelström
  Vd Industri
  +46 703253405
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg