Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Digitaliseringen möjliggör ökad effektivisering och förbättrade processer. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv, modern, resurssnål, hållbar produktion samt en säker arbetsmiljö. Nytänkande och förmåga att hitta smarta lösningar för att optimera och utveckla industriprocessen är i dag avgörande framgångsfaktorer för att forma en hållbar smart industri för framtiden.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Logistik

Bra logistik ger möjlighet att använda företagets kapacitet maximalt genom att effektivisera flöden. Vi är Nordens ledande logistikkonsult inom produktionseffektivisering, lagerlogistik, sjukhuslogistik och distributionslogistik.

Swecos logistikexperter har som rådgivande konsulter utfört över 3000 uppdrag som innefattar allt från förstudier till detaljstudier, upphandlingar och genomförandeprojekt. Vi arbetar nära dig som kund och kan ta rollen som logistikexpert, projektledare eller delprojektledare. Vårt oberoende från leverantörer gör att vi alltid kan rekommendera den bästa lösningen. Till vår hjälp i projekten har vi strukturmodeller och simuleringsverktyg.

Inom produktion effektiviserar vi verksamheten genom att ta fram förbättrade produktionsupplägg och produktionsstyrning med verktyg som Lean.

Med lagerlogistik skapar vi förbättrad konkurrenskraft, genom lagerupplägg, layouter, effektiviseringar, automation, WMS, IT, strukturanalyser och tyngdpunktsberäkningar.

Sjukhus förbättrar sin service genom smidigare personal- och materialflöden. Sweco utför även design och projektering av system som rörpost och sopsug.

Sweco hjälper företag att framtidssäkra distribution genom transportupplägg och distributionsstrukturer. Vi har även bred kompetens och erfarenhet av hamnlogistik.

Se gärna vår kundfilm om Logistik ur kundens perspektiv här!

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

 • Niklas
  Rosenberg
  Gruppchef, Logistik, Göteborg
  +46 733351648
  Fxvpxn r-cbfg
 • Ylva
  Rymer-Rythén
  Gruppchef, Logistik, Stockholm
  +46 765402506
  Fxvpxn r-cbfg
 • Simon
  Berndt
  Gruppchef, Logistik, Örebro
  +46 732491529
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  divisionschef Energi & industri
  +46 706982398
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Magnusson
  Affärsutvecklingschef Industri
  0708764353
  Fxvpxn r-cbfg