Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion samt en säker arbetsmiljö.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Elektronik
 • Logistik
 • Processteknik

Logistik

Bra logistik ger möjlighet att använda företagets kapacitet maximalt genom att effektivisera flöden. Vi är Nordens ledande logistikkonsult inom produktionseffektivisering, lagerlogistik, sjukhuslogistik och distributionslogistik.

Swecos logistikexperter har som rådgivande konsulter utfört över 3000 uppdrag som innefattar allt från förstudier till detaljstudier, upphandlingar och genomförandeprojekt. Vi arbetar nära dig som kund och kan ta rollen som logistikexpert, projektledare eller delprojektledare. Vårt oberoende från leverantörer gör att vi alltid kan rekommendera den bästa lösningen. Till vår hjälp i projekten har vi strukturmodeller och simuleringsverktyg.

Inom produktion effektiviserar vi verksamheten genom att ta fram förbättrade produktionsupplägg och produktionsstyrning med verktyg som Lean.

Med lagerlogistik skapar vi förbättrad konkurrenskraft, genom lagerupplägg, layouter, effektiviseringar, automation, WMS, IT, strukturanalyser och tyngdpunktsberäkningar.

Sjukhus förbättrar sin service genom smidigare personal- och materialflöden. Sweco utför även design och projektering av system som rörpost och sopsug.

Sweco hjälper företag att framtidssäkra distribution genom transportupplägg och distributionsstrukturer. Vi har även bred kompetens och erfarenhet av hamnlogistik.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

 • Niklas
  Rosenberg
  Gruppchef, Logistik, Göteborg
  +4631628034
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Follinger
  Logistik, örebro
  +4619168402
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sven
  Frisk
  Gruppchef, Logistik, Stockholm
  +4686956371
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Hallbeck
  Logistik, Helsingborg
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Thomas
  Fogelström
  Vd Industriteknik
  +4631632862
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +4692035774
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +4631632885
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andrej
  Lind
  Regionchef Industri Mitt
  +46 706562512
  Fxvpxn r-cbfg
 • Charlotte
  Gyllenhammar
  Regionchef Industri Öst
  +4686956167
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Möller
  Regionchef Industri Syd
  +4631627758
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.