Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv och resurssnål produktion samt en säker arbetsmiljö.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Processteknik

Många av våra kunder arbetar kontinuerligt med att förbättra sina industriella processer. De ställer höga krav på energieffektivitet, resurssnålhet och minskad miljöpåverkan. Sweco hjälper dem att sänka kostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Våra experter har lång erfarenhet och bred kompetens inom kemiteknik, energiteknik och energieffektivisering. De täcker de flesta delar av industrin. Med helhetssyn och spetskompetens gör vi förstudier och leder projekt där vi optimerar industriella processer.

Våra tjänster innefattar även tekniska beräkningar, som strömningsberäkningar, mass- och energibalanser, förbränningsteknik, rökgasrening och industriella riskanalyser.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

Kontakt

 • Thomas
  Fogelström
  Vd Industri
  +46 703253405
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg