Industri

Genomtänkta och väl genomförda investeringar stärker industrins konkurrenskraft. Digitaliseringen möjliggör ökad effektivisering och förbättrade processer. Swecos industriexperter har hela den bredd av kompetenser som krävs för att föra projekt från tidig studie till färdig anläggning. Resultatet blir en effektiv, modern, resurssnål, hållbar produktion samt en säker arbetsmiljö. Nytänkande och förmåga att hitta smarta lösningar för att optimera och utveckla industriprocessen är i dag avgörande framgångsfaktorer för att forma en hållbar smart industri för framtiden.

Tjänster

 • Anläggningskonstruktion
 • El och automation
 • Logistik
 • Processteknik

Processteknik

Våra kunder arbetar kontinuerligt med att förbättra sina industriella processer för att vara konkurrenskraftiga, uppfylla nya miljöföreskrifter och kvalitetskrav. Processindustrin ställer höga krav på energieffektivitet, resurssnålhet och minskad miljöpåverkan. Sweco hjälper till med att sänka kostnader och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Sweco har lång erfarenhet och bred kompetens mot processindustrin med uppdrag inom processteknik, energiteknik och energieffektivisering. Med helhetssyn och spetskompetens gör våra tekniska experter förstudier och leder projekt där vi designar och optimerar industriella processanläggningar.

Våra tjänster innefattar bland annat tekniska beräkningar som exempelvis strömningsberäkningar, mass- och energibalanser, förbränningsteknik, rökgasrening och industriella riskanalyser.

Processteknik är även en naturlig del inom anläggningskonstruktion för utförande av systemkonstruktion så som tryckfallsberäkningar och flödesberäkningar.

/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/industri/industry_2_570x380.jpg

 • Harald
  Bäck
  Projekt och Marknadschef, Industri Malmö
  +46 734122997
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Conny
  Udd
  divisionschef Energi & industri
  +46 706982398
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jan
  Lindbäck
  Regionchef, Industri, Nord
  +46 706911550
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pär
  Johansson
  Regionchef, Industri, EL & AUTOMATION, Göteborg
  +46 734122885
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Magnusson
  Affärsutvecklingschef Industri
  0708764353
  Fxvpxn r-cbfg