Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Banteknik

Många av världens järnvägsnät är hårt belastade och underhållet ställer stora krav på kvalificerad kunskap och erfarenhet. Parallellt sker utbyggnaden av fler nya moderna järnvägar för höga hastigheter.

Swecos experter på banteknik har lång erfarenhet och stor kunskap om konstruktionens delar i form av bankropp, spår och växlar. Vi analyserar, dimensionerar, planerar och projekterar olika typer av spåranläggningar. Med rätt spårgeometri, växelkomposition och konstruktion bidrar vi till en trygg och långsiktig järnvägstrafik.

Vårt fokus är att skapa hållbara, säkra och kostnadseffektiva transportlösningar som en del av framtidens samhälle. Vi utför allt från planering av enklare växelbyten till projektering av komplexa rangerbangårdar och en ny höghastighetsjärnväg i Sverige.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46 703489195
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +46 705445622
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg