Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

BIM inom infrastruktur

På Sweco arbetar vi dagligen med breda designlösningar i våra utrednings- och projekteringsuppdrag när vi utformar framtidens anläggningar och transportsystem. Vi har ett väl inarbetat och strukturerat förhållningssätt till de stora informationsmängder som hanteras och produceras i infrastrukturprojekt. Genom användningen av BIM ger vi alla intressenter i projektet möjlighet att medverka och påverka utformningen av olika anläggningar, som till exempel vägar, järnvägar och broar. Med hjälp av BIM-modeller skapas  förståelse för anläggningens komplexitet och vi får en naturlig samverkan mellan Sweco, beställare och entreprenör.

Våra experter inom BIM förstår hela kravbilden och har förmågan att presentera och visualisera informationen anpassat för olika intressentgrupper. Några exempel på detta är att lyfta fram olika byggskeden, hållbarhet, arbetsmiljöaspekter eller tillfälliga lösningar för trafikanter. Sweco använder intelligenta, parametriskt styrda 3D-modeller för design och optimering av anläggningens funktion och utformning. På detta sätt skapar vi också förutsättningar för en effektiv byggnation utan störningar. Vi involverar våra kunder tidigt i processen och utvecklar branschen genom att implementera nya, digitala, innovativa och klimatsmarta lösningar i infrastrukturprojekt.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Joachim
  Ahnsjö
  Affärsområdeschef BIM/VDC, Anläggning
  +46 725095163
  Fxvpxn r-cbfg
 • Anders
  Arnell
  BIM-strateg, Järnväg
  +46 702105004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Niklas
  Bergström
  Gruppchef BIM/VDC
  +46 733878831
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg