Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Drift och underhåll för spårburen trafik

Drift och underhåll för spårburen trafik

Järnvägar är robusta system som ska hålla länge trots att de ständigt utsätts för slitage och påfrestningar. För att uppnå en effektiv och hållbar drift krävs långsiktig förvaltning och kontinuerligt underhåll. Sweco bidrar med strategisk rådgivning, samt gör utredningar, analyser och besiktningar inom drift och underhåll för järnväg. Det innefattar allt från säkerhets- och riskanalyser, genomförande av utbildningar, förvaltningsstöd, samt framtagande av drift- och underhållsinstruktioner. Våra konsulter har unik kompetens om de olika faktorer som påverkar infrastrukturens stabilitet och underhållsbehov. Dessa kunskaper bidrar till en säker, tillgänglig och driftsäker järnvägsanläggning under hela livscykeln och hjälper våra kunder att driva verksamheten säkert och kostnadseffektivt.

Digital tvilling inom järnväg

På Sweco har vi utvecklat ett koncept för en digital tvilling inom järnväg i syfte att förbättra kunskapen om anläggningen och dess underhållsbehov. Läs mer här

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg