Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Drift och underhåll för spårburen trafik

Drift och underhåll för spårburen trafik

Järnvägar är robusta system som ska hålla länge trots att de ständigt utsätts för slitage och påfrestningar. För att uppnå en effektiv och hållbar drift krävs långsiktig förvaltning och kontinuerligt underhåll. Sweco bidrar med strategisk rådgivning, samt gör utredningar, analyser och besiktningar inom drift och underhåll för järnväg. Det innefattar allt från säkerhets- och riskanalyser, genomförande av utbildningar, förvaltningsstöd, samt framtagande av drift- och underhållsinstruktioner. Våra konsulter har unik kompetens om de olika faktorer som påverkar infrastrukturens stabilitet och underhållsbehov. Dessa kunskaper bidrar till en säker, tillgänglig och driftsäker järnvägsanläggning under hela livscykeln och hjälper våra kunder att driva verksamheten säkert och kostnadseffektivt.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +4692035791
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +4687050699
  Fxvpxn r-cbfg
 • Olof
  Johansson
  Regionchef, Järnväg, Norge
  +4692035706
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46104846311
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  vd, Järnväg
  +46104845373
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  vd, väg och anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och mobilitet
  +4686956565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.