Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Drift och underhåll för väg

Drift och underhåll för väg

Vägar är robusta system som ska hålla länge trots att de ständigt utsätts för slitage och påfrestningar. För att uppnå en effektiv och hållbar drift krävs långsiktig förvaltning och kontinuerligt underhåll. Sweco bidrar med strategisk rådgivning, samt gör utredningar, analyser och besiktningar inom drift och underhåll för vägar. Det innefattar allt från inventering för framtagande av drift- och underhållsplaner i systemet RoSy för beläggningsplanering,, trafiksäkerhetsanalyser, genomförande av utbildningar och tillhandahållande av förvaltningssystem.

Våra konsulter har unik kompetens om de olika faktorer som påverkar infrastrukturens stabilitet och underhållsbehov. Dessa kunskaper bidrar till en säker, tillgänglig och driftsäker väganläggning under hela livscykeln och hjälper våra kunder att driva verksamheten säkert och kostnadseffektivt. Vi genomför också bärighetsbedömningar och provtagning av vägar, broar och flygplatser. Med våra specialbyggda laserbilar kan vi skanna vägen och dess omgivning samt kontrollera utförda underhållsbeläggningar så de håller uppsatta kvalitetskrav. Utifrån skanningen kan man också skapa underlag för beläggningsprojektering. Våra experter utför även undersökningar med fallviktsvagnar och georadar för att fastställa bärighet och kontrollera lagertjocklekar i vägkonstruktionen.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Lars
  Almqvist
  Regionchef väst, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 706349499
  Fxvpxn r-cbfg
 • Göran
  Kjellberg
  Regionchef Indien, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 734126366
  Fxvpxn r-cbfg
 • Valon
  Hasanaj
  Regionchef öst, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 702202516
  Fxvpxn r-cbfg
 • Farah
  Al-Aieshy
  divisionschef, projektledning
  +46 705449289
  Fxvpxn r-cbfg
 • Rikard
  Thurdin
  Regionchef mitt, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 705217056
  Fxvpxn r-cbfg
 • Stefan
  Gustafsson
  Regionchef syd, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 734128164
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Lindqvist
  Regionchef nord, VÄG OCH ANLÄGGNING
  +46 703169911
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg