Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Elteknik för spårburen trafik

En stabil, säker och effektiv järnväg är centralt för våra uppdragsgivare. Elektrisk energi är en förutsättning för att driva tåg, hålla växlar fria från snö och försörja signal- och teleanläggningar med elkraft.

Järnvägens elteknik delas in i anläggningar för kraftförsörjning, lågspänning och kontaktledningar. Swecos experter har lång erfarenhet av samtliga områden och utreder, dimensionerar och projekterar inom samtliga delar. Dessutom utför vi olika typer av besiktningar och granskningar.

Inom Sweco arbetar ingenjörer med specialistkunskap om elteknik och vi löser alla typer av utmaningar på ett effektivt sätt. Vi har hög kompetens om samspelet mellan kontaktledning och tågets strömavtagare, vilket är särskilt komplext vid höga hastigheter och kraftigt varierande temperaturer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46 703489195
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +46 705445622
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg