Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Gods och logistik

I ett modernt hållbart samhälle som präglas av handel och tillväxt fyller effektiv logistik en mycket central funktion. Gods ska transporteras snabbt och effektivt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kraven på leveransprecision blir allt högre och att godset ska vara framme i rätt tid. För att allt ska klaffa hela vägen behövs det noga genomtänkta logistikupplägg, där väl utformade terminaler med smarta omlastningsplatser för olika trafikslag utgör grunden. Genom att analysera godstransporterna som en del i övrig samhällsplanering kan vi ta fram förslag på effektiva och hållbara lösningar som bygger på olika transportslag.

Swecos experter på infrastruktur vet när och var problem uppstår i olika godsflöden. Våra analyser och rekommendationer bygger på gedigen kunskap om logistikprocesser för regioner, kommuner och företag. Dessutom kan vi hjälpa till att föra en dialog och skapa gott samarbete mellan våra kunder och andra intressenter som beslutsfattare, myndigheter och allmänheten.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg