Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

ITS och trafiksystem

Vi ser dem överallt längs vägar, i städer och på stationer. Elektroniska skyltar som informerar om tågförseningar, bilköer, variabla hastighetsgränser och smarta trafiksignaler. Intelligenta transportsystem (ITS) är informationsteknik som bidrar till ett hållbart samhälle.

Utvecklingen av intelligenta transportsystem (ITS) hjälper resenärerna och ökar framkomligheten, samtidigt som de ger möjlighet att styra och effektivisera trafik och transporter. Den nya tekniken bidrar också till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning. 

Utvecklingen av ny teknik går snabbare än någonsin och Swecos experter har den kunskap och erfarenhet som krävs för att bidra till ett framtida säkert och hållbart resande. Vi driver och stödjer arbetet med intelligenta transportlösningar som underlättar framkomligheten och skapar säkerhet i trafiken. Under etableringsfasen av ITS-lösningar kan Sweco bidra med stöd vid upphandling, projektledning och kvalitetskontroll.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +46 734128004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frida
  Karlge
  Regionchef, Samhällsanalys och mobilitet, Göteborg
  +46 725459124
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Burvall
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Nord
  +46 703169925
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg