Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är så mycket mer än tåg, spårvagnar och bussar. Det handlar om att kunna ta sig dit man vill på ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. En smart utformad kollektivtrafik förenklar vardagen och bidrar till ett fungerande livspussel för många människor.

Kollektivtrafik är ett komplext system med många samverkande delar och Swecos experter har den kompetens och helhetssyn som krävs för att planera och utforma allt från stationer, hållplatser, spår och gångvägar. Vi arbetar med linjenät och tillhörande bytespunkter, terminaler och hela resecentrum. Vi erbjuder också olika upphandlings- och analystjänster, samt gör utvärderingar och ekonomiska bedömningar.

Genom olika modellverktyg kan vi räkna på vilka effekter olika förändringar i kollektivtrafiken innebär. Det ökar kunskapen om den satsning ni ska ta ställning till och det blir lättare att se vad olika beslut får för inverkan. Tillsammans tar vi fram lösningar anpassade efter stadens och medborgarnas behov som bidrar till effektiva transporter och en attraktiv stadsmiljö.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +46 734128004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Burvall
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Nord
  +46 703169925
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg