Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Risk och säkerhet för spårbunden trafik

Dagens kollektivtrafik och infrastruktur ställer stora krav på säkerhet. I Sverige står vi inför stora nationella infrastruktursatsningar där ett ökat resande såväl som ny teknik introduceras, vilket innebär utmaningar men också möjligheter till innovativa lösningar.

Swecos experter inom risk- och säkerhetsstyrning arbetar dagligen med riskanalyser och riskbedömningar, vid ombyggnad och nybyggnation av järnvägsinfrastruktur, åt såväl statlig som privatägd infrastruktur.

Vi ger stöd åt järnvägsföretag samt tillverkare och förvaltare av infrastruktur, som behöver få sina fordon, system, komponenter och anläggningar godkända enligt nationella och europeiska standarder. Som underlag för godkännande behöver en omfattande dokumentation tas fram som visar att alla krav är uppfyllda.

Områden som vi fokuserar på är bland annat teknisk säkerhetsstyrning signal och banöverbyggnad, tillståndsärenden, Transportstyrelsens godkännandeprocess, riskanalyser, arbetsmiljö i anläggningsprojekt, el- och trafiksäkerhet och utvecklingsprojekt samt oberoende granskare i form av anläggnings- och systemassessor.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46 703489195
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +46 705445622
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg