Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Risk och säkerhet för spårburen trafik

Dagens kollektivtrafik och infrastruktur ställer stora krav på säkerhet. I Sverige står vi inför stora nationella infrastruktursatsningar där ett ökat resande såväl som ny teknik introduceras, vilket innebär utmaningar men också möjligheter till innovativa lösningar.
Sweco experter inom risk och säkerhet för spårburen trafik arbetar dagligen med riskanalyser och riskbedömningar, vid både ombyggnad som nybyggnation av järnvägsinfrastruktur, åt såväl statlig- som privata infrastrukturägare.
Vi har specialister med kompetens inom området risk och säkerhet som ger stöd åt järnvägsföretag, tillverkare och förvaltare av infrastruktur som behöver få sina fordon, system, komponenter och anläggningar godkända enligt nationella och internationella normer.
Områden som vi fokuserar på är bland annat teknisk säkerhetsstyrning signal, teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad, tillståndsärenden, transportstyrelsens godkännandeprocess, riskanalyser, el- och trafiksäkerhet, arbetsmiljö i anläggningsprojekt och Utbildning.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg
 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46 703489195
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +46 705445622
  Fxvpxn r-cbfg
 • Olof
  Johansson
  Regionchef, Järnväg, Norge
  +46 703345700
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.