Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Trafik och samhällsplanering

I ett modernt hållbart samhälle som präglas av handel och tillväxt fyller effektiv logistik en mycket central funktion. Gods ska transporteras snabbt och effektivt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kraven på leveransprecision blir allt högre och att godset ska vara framme i rätt tid. För att allt ska klaffa hela vägen behövs det noga genomtänkta logistikupplägg, där väl utformade terminaler med smarta omlastningsplatser för olika trafikslag utgör grunden. Genom att analysera godstransporterna som en del i övrig samhällsplanering kan vi ta fram förslag på effektiva och hållbara lösningar som bygger på olika transportslag.

Swecos experter på infrastruktur vet när och var problem uppstår i olika godsflöden. Våra analyser och rekommendationer bygger på gedigen kunskap om logistikprocesser för regioner, kommuner och företag. Dessutom kan vi hjälpa till att föra en dialog och skapa gott samarbete mellan våra kunder och andra intressenter som beslutsfattare, myndigheter och allmänheten.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +4640167004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Burvall
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Nord
  +46 703169925
  Fxvpxn r-cbfg
 • Jonas
  Åberg
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Väst
  +4631617877
  Fxvpxn r-cbfg
 • Erika
  Ribbhagen
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Öst
  +46104845058
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  vd, Järnväg
  +46104845373
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  vd, väg och anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  vd, Samhällsanalys och mobilitet
  +4686956565
  Fxvpxn r-cbfg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.