Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Trafik och samhällsplanering

Ett tillgängligt trafiksystem är avgörande för att säkerställa samhällsutveckling och hållbart resande. Samtidigt ställer växande städer, både till antalet invånare och fordon, allt högre krav på välfungerande infrastruktur.

Idag finns alternativ som säkerställer både god miljö och trafiksäkerhet. Ny teknik, som intelligenta transportsystem (ITS), gör det möjligt att expandera den nuvarande infrastrukturen på nya och smarta sätt. Tillgängligheten i morgondagens städer och samhällen kan förbättras avsevärt genom kombinationen av exempelvis effektiva kollektivtrafiksystem och cykelvänliga lösningar.

Swecos experter har stor erfarenhet av och bred kunskap om trafik- och samhällsplanering med människan i fokus. För våra kunder arbetar vi med ITS, utformar infrastruktur, förbättrar stadscykelnät och utvärderar spännande koncept för ökad tillgänglighet.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +46 734128004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frida
  Karlge
  Regionchef, Samhällsanalys och mobilitet, Göteborg
  +46 725459124
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Burvall
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Nord
  +46 703169925
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg