Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Trafikanalys

I takt med att städerna växer ställs det allt högre krav på att planera och använda ny och befintlig infrastruktur på effektivaste sätt för bästa framkomlighet och kapacitet i transportnätet. Det är något som Swecos experter inom trafikanalys har lång erfarenhet av både för person- och godstransporter.

Vi värderar och optimerar transportnätet med hjälp av flera olika typer av analys- och simuleringsverktyg. Arbetet omfattar allt från enstaka övergångsställen till stora städer och analyser på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Vår vision är att bidra till långsiktig hållbarhet och en positiv utveckling av samhället.

I samband med analyserna kan vi även göra samhällsekonomiska beräkningar för att utreda om resurser används på ett effektivt sätt. Vi har bred expertis och många års erfarenhet från olika typer av analysuppdrag. Vi jobbar nära den senaste forskningen och utvecklar ständigt nya analysmodeller.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Malin
  Zetterqvist
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Syd
  +46 734128004
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frida
  Karlge
  Regionchef, Samhällsanalys och mobilitet, Göteborg
  +46 725459124
  Fxvpxn r-cbfg
 • Magnus
  Burvall
  Regionchef, Trafik & infraplanering, Nord
  +46 703169925
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg