Infrastruktur

Att invånare kan förflytta sig på ett säkert och effektivt sätt är viktigt för en stads attraktivitet. Swecos experter inom infrastruktur har det som krävs för att planera transportsystem som förenklar människors vardag. Genom att utforma alltifrån vägar, järnvägar och tunnelbana till broar, tunnlar och resecentrum bidrar vi till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer.

Tjänster

 • Banteknik
 • Bergteknik
 • BIM inom infrastruktur
 • Bro- och tunnelkonstruktion
 • Digitala platsbesök
 • Drift och underhåll för spårburen trafik
 • Drift och underhåll för väg
 • Elteknik för spårburen trafik
 • Geofysik
 • Geolab
 • Geoteknik
 • Gods och logistik
 • Hamn och marina konstruktioner
 • ITS och trafiksystem
 • Kollektivtrafik
 • Mätningsteknik
 • Omgivningspåverkan
 • Risk och säkerhet för spårbunden trafik
 • Tillgänglighet
 • Trafikanalys
 • Trafik och samhällsplanering
 • Trafikstyrning för spårburen trafik
 • Väg-, gatu- och markprojektering

Trafikstyrning för spårburen trafik

Järnvägens signalsystem avgör dess kapacitet och är grunden för säker trafik. Med kompetent trafikstyrning skapar man en effektiv trafik för olika tågtyper med olika hastighet.

Swecos signalingenjörer har lång erfarenhet av olika system och tekniker för trafikstyrning. Vi utreder, dimensionerar och projekterar signalanläggningar. Dessutom utför vi olika typer av besiktningar och granskningar.

Vi har kunskap inom alla anläggningstyper, från de äldsta reläställverken till moderna digitala ställverk. Våra experter löser alla tänkbara utmaningar inom signalteknik och har stor kunskap om hur man planerar etapplösningar för att möjliggöra utbyggnad i en trafikerad anläggning.

Swecos experter har också gedigen kompetens och internationell erfarenhet av det nya signalsystemet ERTMS för styrning och övervakning av tågtrafik i Europa. Den nya standarden ska förenkla tågtrafik över landsgränser genom att öka kapaciteten och minska driftstörningarna.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Pavel
  Ouvin
  regionchef, järnväg, syd
  +46 703489195
  Fxvpxn r-cbfg
 • Björn
  Svanberg
  regionchef, järnväg, nord
  +46 705445622
  Fxvpxn r-cbfg
 • Per Olof
  Olofsson
  Regionchef, Järnväg, Öst
  +46 730890231
  Fxvpxn r-cbfg
 • Henrik
  Wenngren
  Regionchef, Järnväg, Mitt
  +46 768285984
  Fxvpxn r-cbfg
 • Liv
  Bryngelsson
  Regionchef, Järnväg, Väst
  +46 702700691
  Fxvpxn r-cbfg

Kontakt

 • Jan
  Thulin
  divisionschef, järnväg
  +46 707623727
  Fxvpxn r-cbfg
 • Fredrik
  Wallner
  divisionschef, anläggning
  +46 702110876
  Fxvpxn r-cbfg
 • Mats
  Hermansson
  divisionschef, samhällsanalys och mobilitet
  +46 734126565
  Fxvpxn r-cbfg